Voiko hyvinvointia opettaa?

Ihmisten arjen sujuminen on hyvinvointipalveluiden keskeinen tavoite

Hyvinvointi palvelee kaikkia kaupunkilaisia lapsista senioreihin, harrastavista aikuisista vapaaehtoistyön tukemiseen.

Joensuussa hyvinvointi kattaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen perusasteesta lukioihin sekä kansalaisopiston ja konservatorion, kulttuuripalvelut, nuorisotoiminnan ja liikunnan palvelut.

Monialaisuudesta huolimatta hyvinvoinnilla on yhteisiä tavoitteita, jotka näkyvät palveluissa kautta linjan.  Monipuoliset oppimisympäristöt voivat avata ovensa koulupäivien jälkeen lähialueen asukkaiden harrastuskäyttöön. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys kulkee läpi koko opinkaaren. Kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sekä vihapuheen ja rasismin ehkäisyyn.

Yksi toiminnan läpileikkaavista teemoista on positiivinen pedagogiikka

Positiivinen pedagogiikka otetaan käyttöön seuraavien neljän vuoden aikana koko toimialalla. Positiivisen pedagogiikan edelläkävijänä Joensuussa, ja koko Suomessa, on toiminut varhaiskasvatus päivähoidossa. Positiivisen pedagogiikan keskiössä on lasten vahvuuksien löytäminen ja niistä puhuminen.

Päivähoidossa tehtävällä työllä voidaan ehkäistä mielenterveyden häiriöitä ja vaikuttaa positiivisesti lasten hyvinvointiin. Myös viime syksynä käyttöön otettu uusi varhaiskasvatussuunnitelma linjaa empaattista, lempeää ja myötätuntoista aikuista kasvatustyössä. Kaikilla meillä on erilaisia vahvuuksia ja näihin kiinnitetään huomio positiivisessa pedagogiikassa. Positiivisuuden malli yltää myös koko työyhteisöön.

 

Lue positiivisesta pedagogiikasta lisää verkkolehden jutusta www.joensuunuutiset.fi/positiivinen-pedagogiikka

Aiheeseen liittyviä uutisia