Joukko ihmisiä kävelemässä ja keskustelemassa maaseutumaisella asuinalueella.

Viihtyisyyttä pitäjiin osallistuvan budjetoinnin keinoin

Pitäjäkatselmukset tarjoavat asukkaille suoran kanavan vaikuttaa

Joensuun kaupunki edistää osallisuutta uudenlaisin keinoin. Kuluneen kevään aikana kaupungin viranhaltijat eri toimialoilta ovat jalkautuneet yhdessä asukkaiden kanssa pitäjiin ja kiertäneet katsomassa kohteita, jotka asukkaiden mielestä olisivat kohennuksen tarpeessa.

Pitäjäkatselmusten tavoitteena on ollut tarjota kuntalaisille uusia keinoja vaikuttaa oman asuinpaikkansa viihtyisyyteen, sekä lisätä vuorovaikutusta kaupungin viranhaltijoiden ja maaseudun asukkaiden välillä.

Tänä keväänä pitäjäkatselmuksia on järjestetty Hammaslahdessa, Enossa, Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa. Pitäjäkatselmuksissa esiin nousseet toiveet ovat liittyneet muun muassa puistoalueiden ja tiestön kunnossapitoon, sekä liikuntapaikkoihin. Useassa pitäjässä toivottiin ulkoliikuntavälineitä ja tekemistä nuorille.

 Osallistuvan budjetoinnin ajatuksena on, että kaupunkilaisilta kysytään, mihin kaupungin tulisi rahaa käyttää.

Toiveita saatiin laidasta laitaan ja niitä tullaan toteuttamaan jo tulevan kesän ja syksyn aikana. Paljon saadaan varmasti aikaan nopeallakin aikataululla, mutta osa toiveista oli kokoluokaltaan suurempia ja vaativat tarkempaa suunnittelua. Kaupungin viranhaltijat eri toimialoilta kokoontuvat kevään viimeisen katselmuksen jälkeen yhteen sopimaan jatkoaskelista katselmuksissa esille nousseiden asioiden edistämiseksi.

Pitäjäkatselmukset ovat osa Joensuun kaupungin osallistuvan budjetoinnin kokeiluja, joihin on varattu kaupungin budjetissa rahaa yhteensä 130 000 euroa. Osa rahasta on varattu pitäjien viihtyisyyden parantamiseen.

– Osallistuvan budjetoinnin ajatuksena on, että kaupunkilaisilta kysytään, mihin kaupungin tulisi rahaa käyttää. Pitäjäkatselmuksissa asukkaat pääsivät kasvotusten kertomaan suoraan viranhaltijoille, miten alueiden viihtyisyyttä voidaan parhaiten parantaa, kertoo Joensuun kaupungin aluekoordinaattori Anni Koskeli-Ratamaa.

Pitäjäkatselmukset ovat herättäneet paljon mielenkiintoa ja vastaavanlaista toimintaa on toivottu myös muihin kaupunginosiin ja kyliin.

– Pitäjäkatselmukset ovat meille uudenlainen toimintatapa ja kaikkialle emme ikävä kyllä tänä keväänä ole ennättäneet. Mutta mikäli katselmukset koetaan toimivaksi malliksi, voimme ensi keväänä jalkautua muille alueille, lupailee Koskeli-Ratamaa.

Aiheeseen liittyviä uutisia