Tori uudistuu olohuoneeksi

Joensuun torin ja sen ympäristön muutokset parantavat kaupunkikuvaa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Keskustan korkeatasoinen ydin. Sellaisena Joensuun kauppatori nähtiin jo 1990-luvulla, mutta kokonaisuuden toteutuminen odotti toriparkkia. Nyt alueesta tulee kaupunkilaisten ja vieraiden olohuone, jossa voi viihtyä ja käyttää palveluja.

Joensuun kaupunki vastaa torin ja sitä ympäröivien katujen rakentamisesta, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa puolestaan torin alle tulevasta pysäköintilaitoksesta.

Torin pinta tehdään esteettömäksi, sillä pintamateriaaliksi on valittu tasainen graniittilaatta. Torin keskelle tehdään vesiaihe, joka on osa Sininen virta -taideteosta. Torille on osoitettu suunnilleen nykyistä vastaava määrä myyntipaikkoja. Sähkön- ja vedensaantia parannetaan ja jätehuollosta tehdään vielä toimivampi. Myös alueen valaistus muuttuu aiempaa paremmaksi.

Esiintymislavan rakenne verhotaan puulla ja katemateriaalina käytetään kuparia. Lavan yhteyteen sijoitetaan toriparkin yksi hissi-/porrasyhteyksistä, mikä mahdollistaa pukeutumis- ja huoltotilojen sijoittamisen lavan alle. Lavasta tulee kaksipuolinen: pienempi puoli on kävelykadulle päin, isompi puolestaan torille. Lavalle saadaan iso screen. Myös lavasta tehdään esteetön.

Vanhan kauppahallin kohdalle on liikerakennukselle varattu tontti, jonka Joensuun kaupunki on vuokrannut PKO:lle. Sopimuksen mukaan liikerakennus on rakennettava neljän vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Vuokra-aika on alkanut 1.9. PKO:n mukaan mahdollisen liikerakennuksen tarkempi suunnittelu aloitetaan, kun toriparkin toteutus on lähtenyt kunnolla liikkeelle.

Kävelijöille ja pyöräilijöille tilaa

Torialueen kehittäminen parantaa merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus kohenee, kun autojen pysäköinti siirtyy torin alle. Pysäköintiin tulee silti 300 paikkaa lisää, vaikka pysäköintipaikkoja poistuu katujen varsilta. Myös bussien käyttö helpottuu.

Pyöräilyreittejä ja kävelyalueita tulee lisää.

Siltakatu muuttuu kävelykaduksi Kirkkokadun ja Torikadun väliltä, ja Siltakadun eteläreunaan tulee kaksisuuntainen pyörätie. Runkolukittavien pyörätelineiden puutetta paikataan, joten torin ympäristöön tulee liki 500 uutta pyörätelinettä.

Torikatu muuttuu yhteisen tilan alueeksi Koskikadun ja Siltakadun välillä. Autoilla ajo on sallittua, mutta pysäköintipaikat poistuvat ja ajorata kapenee. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat ylittää kadun haluamastaan kohdasta. Tällä lisätään Vapaudenpuiston ja torin yhtenäisyyttä.

Bussin vaihto nopeutuu

Joukkoliikenteen vaihtopysäkkialue keskitetään Koskikadulle Kirkkokadun ja Torikadun välille. Oikean bussin löytäminen helpottuu ja vaihtomatka lyhenee, kun bussit ovat samalla suunnalla. Nyt osa pysäkeistä on Siltakadulla, Kirkkokadulla ja Koskikadulla.

Myös autoilu helpottuu

Pysäköintipaikkaa hakeva liikenne keskustassa vähenee. Joensuun kaupungin ja PKO:n välisen vuokrasopimuksen mukaan torille on rakennettava maanalainen pysäköintilaitos, jossa on oltava vähintään 330 autopaikkaa. Toriparkin sisään- ja ulosajorampit tulevat Koskikadulle Carlsonin kohdalle. Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 5.6.2017 ja tehtävä loppuun 30.9.2018 mennessä.

Toriremontti on aloitettu asvaltin poistamisella. Taksit ovat yhä omalla paikallaan, ja Torikadun pysäköintipaikat ovat käytettävissä. Kaupunki on aloittanut kauppahallin sisätilojen purkamisen. Varsinaisen rungon ja ulkoseinien purkaminen alkaa kuun lopussa.
Lue lisää torin uudistamisesta osoitteesta www.joensuunuusitori.fi.

Aiheeseen liittyviä uutisia