Keltaiseen huomiotakkiin pukeutunut henkilö. Taustalla rakennustyömaa ja maansiirtokone.

Työmaat ovat turvallisuuspalapelejä

Työmaiden suunnittelussa huomioitava monta seikkaa

Joensuun kaupunki on muuttunut tiuhaan tahtiin, eri puolilla rakennetaan, korjataan ja parannetaan. Tämä on vaikuttanut joensuulaisten elämään merkittävästi ja muutokset tulevat jatkumaan – niin hyvässä kuin pahassakin.

Minä näen työmaissa paljon mahdollisuuksia ja haluankin avata tätä mahdollisuuksien maailmaa, jotta tekin näkisitte ne monivivahteiset palapelin palat, joita kaupunki täällä viranomaisen näkökulmasta sovittelee paikoilleen.

Ennen kuin pääsemme työmaalle asti, on valmistelu vaatinut useita tunteja suunnittelua, palavereita, kilpailutusta, työkoneiden ja työntekijöiden varausta, lupia sekä erilaista yhteensovittamista.

Ennen kuin pääsemme työmaalle asti, on valmistelu vaatinut useita tunteja suunnittelua, palavereita, kilpailutusta, työkoneiden ja työntekijöiden varausta, lupia sekä erilaista yhteensovittamista.

Minun työpöydälleni työmaa ilmestyy siinä vaiheessa, kun päätös työstä on tehty. Tarkastan työmaan liikennejärjestelyt ja aluevaraukset ja tehtäväni on huomioida, että työn voi tehdä turvallisesti kaikkien käyttäjien näkökulmasta: työmaalla työskentelijöiden tulee voida tehdä työt turvallisesti, kävelijöiden ja pyöräilijöiden tulee päästä ohittamaan työmaa turvallisesti ja autoilijoiden tulee myös päästä turvallisesti perille määränpäähänsä.

Huomioitava erilaiset liikkujat – ja neljä vuodenaikaa

On monta erilaista ryhmää, joiden intressit kulkemisen suhteen eivät usein kohtaa. Näiden ryhmien sisällä on vielä paljon erilaisia käyttäjiä, joiden halut ja tarpeet ovat harvoin samanlaisia.

Esimerkiksi kevyt liikenne niputtaa yhteen vanhukset, lapset, näkö- ja liikuntarajoitteiset, lautailijat, pyöräilijät ja kävelijät. Autoilijoihin taas kuuluvat niin henkilöajoneuvojen kuljettajat, moottoripyöräilijät, linja-autoliikenne, raskaan kaluston kuljettajat kuin monet muut kulkuneuvot kuljettajineen.

Työmaalla työskennellään koneissa, jalkaisin lapion varressa ja on työmaalle menevää sekä poistuvaa liikennettä. Työmaan vaikutusalueella on myös yrityksiä, joiden päivittäiseen toimintaan työmaa vaikuttaa.

On siis monenmoista käyttäjää, joilla on yksi yhteinen nimittäjä taustalla: he ovat kaikki ihmisiä. Ja kun on ihminen kyseessä, tekemisiämme ohjaavat erilaiset halut, toiveet ja toimintakyky. Ei ole sanottua, että yhden ratkaisu miellyttäisi toista. Tämän päälle vielä suomalainen vuodenaikojen vaihtelu, lunta tulee, on pimeää, märkää ja liukasta.

Minun tehtäväni on ottaa huomioon kaikki käyttäjät vuodenajasta riippumatta – tehtäväni on pitää kaikki turvassa.

Kulkua rajoitetaan vain, jos muuten ei olisi turvallista

Kun työmaa sulkee väylän toiselta käyttäjältä, työtä ei ole voitu tehdä millään muulla tavalla turvallisesti. Minun tehtäväni on myös varmistaa, ettei väyliä suljettaisi turhaan, mikä taas voi sapettaa työmaata ymmärrettävistä syistä – väylän sulku kun nopeuttaisi työtä.

Kun työmaa sulkee väylän toiselta käyttäjältä, työtä ei ole voitu tehdä millään muulla tavalla turvallisesti.

Kevyelle liikenteelle kaavailtu kiertoreitti ei kuitenkaan välttämättä sovellu kävelijöille, koska reitti voi olla liian kapea tai pitkä. Autoilijoiden väliaikainen reitti taasen voi viedä kauaskin siitä suunnitellusta ekonomisen ajelun reitiltä.

On siis melkoinen säveltäminen täällä pöydän takana, jotta nämä kaikki soinnut saadaan kuuluumaan kauniina, ilman sävelvirheitä. Ja näiltä virheiltä harvemmin välttyy.

Liikennemerkit tunnetaan melko kehnosti

Ihmiset myös tuntevat ja noudattavat liikennemerkkejä keskimääräisesti melko kehnosti. Työssäni joudun päivittäin kouluttamaan työmaan henkilöstöä oikeista liikennemerkeistä ja niiden käytöstä. Opetan liikennemerkkien noudattamista päivittäin myös asukkaille. Lisäksi lainsäädäntö muuttuu ja sen perässä tulee pysyä.

Eipähän siis ole ihme, että työmaalla ja sen ympäristössä tapahtuu yhteentörmäyksiä – kuvainnollisesti yleensä, onneksi.

Eipähän siis ole ihme, että työmaalla ja sen ympäristössä tapahtuu yhteentörmäyksiä – kuvainnollisesti yleensä, onneksi.

Toivoisin kaikkien käyttäjien muistavan, että lähtökohtaisesti meistä kukaan ei tahdo toiselle pahaa. Liikenteen solmukohdissa on yleensä kyse tietämättömyydestä ja niistä meidän ihmisten erilaisista tarpeista. Yhdessä voimme oppia ja kehittyä tässäkin. Tärkein tavoite on kuitenkin se, että sinä olisit turvassa.

Aiheeseen liittyviä uutisia