Pää­kir­jas­tol­la uusi stu­dio

Äänitä vaikka oma demo!

Joen­suun pää­kir­jas­ton musiik­kio­sas­tol­le avat­tiin uusi ääni­tyss­tu­dio ystä­vän­päi­vä­nä 14. hel­mi­kuu­ta. Mukaan voi ottaa omat soit­ti­met, ja lai­naus­ti­lan­tees­ta riip­puen käy­tös­sä on myös kir­jas­ton lai­nat­ta­via soit­ti­mia aina elekt­roa­kus­ti­ses­ta bas­sos­ta cajon-rum­puun.

Stu­dios­sa on käy­tös­sä Win­dows-tie­to­ko­ne, johon on asen­net­tu ammat­ti­lais­ta­son ääni­tys­oh­jel­ma Cuba­se Pro 11. Sil­lä onnis­tu­vat myös mik­saus, mas­te­roin­ti ja nuo­tin­nos. Stu­dion tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta vas­ta­si avus­ta­va kir­jas­to­vir­kai­li­ja Atte Kymä­läi­nen.

Musiik­kio­sas­ton hen­ki­lö­kun­ta aut­taa tar­vit­taes­sa alkuun stu­dion käy­tös­sä, mut­ta tar­kem­paa ohjaus­ta kir­jas­to ei vali­tet­ta­vas­ti voi tar­jo­ta.

– Maa­lis­kuun lop­puun saak­ka on kui­ten­kin tar­jol­la tehos­tet­tua ääni­tys­a­pua, kir­jas­to­vir­kai­li­ja Tatu Kai­hua musiik­kio­sas­tol­ta vink­kaa.

– Jos pää­tät myös jul­kais­ta äänit­tee­si, kir­jas­to voi jakaa link­kiä sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan, Kai­hua kan­nus­taa.

Stu­dion käyt­tö on kir­jas­ton asiak­kail­le mak­su­ton­ta, mut­ta mukaan tar­vi­taan oma USB-tik­ku. Stu­dio on avoin­na musiik­kio­sas­ton aukio­loai­koi­na ja sen voi vara­ta musiik­kio­sas­ton neu­von­nas­ta tai nume­ros­ta 050 405 8914.

Studion varustelu ja varaustilanne: vaara.finna.fi. Maaliskuun loppuun mennessä studiota kokeilleiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Aiheeseen liittyviä uutisia