Kir­jas­toau­tot palaa­vat rei­teil­le elo­kuus­sa

Joen­suun seu­dun kir­jas­toau­tot ovat palan­neet kesä­tauol­ta ja kier­tä­vät taas nor­maa­lis­ti. Joen­suun kir­jas­toau­to Mys­tee­rin aika­tau­luun on tul­lut kol­me uut­ta pysäk­kiä: Juko­lan ja Nii­ni­vaa­ran päi­vä­ko­dit sekä jo kesäl­lä aika­tau­luun otet­tu Suur­sa­han­ka­dun pysäk­ki Pent­ti­läs­sä. Auton aika­tau­lu­ja ja pysäk­ke­jä tar­kis­te­taan sään­nöl­li­ses­ti. – Suur­sa­han­ka­dun pysäk­ki on oma lisäyk­sem­me, sil­lä alu­eel­le on raken­net­tu pal­jon uusia talo­ja. Sen sijaan molem­mat päi­vä­ko­dit toi­voi­vat…

Joen­suun seu­dun kir­jas­toau­tot ovat palan­neet kesä­tauol­ta ja kier­tä­vät taas nor­maa­lis­ti.

Joen­suun kir­jas­toau­to Mys­tee­rin aika­tau­luun on tul­lut kol­me uut­ta pysäk­kiä: Juko­lan ja Nii­ni­vaa­ran päi­vä­ko­dit sekä jo kesäl­lä aika­tau­luun otet­tu Suur­sa­han­ka­dun pysäk­ki Pent­ti­läs­sä. Auton aika­tau­lu­ja ja pysäk­ke­jä tar­kis­te­taan sään­nöl­li­ses­ti.

– Suur­sa­han­ka­dun pysäk­ki on oma lisäyk­sem­me, sil­lä alu­eel­le on raken­net­tu pal­jon uusia talo­ja. Sen sijaan molem­mat päi­vä­ko­dit toi­voi­vat pysäk­kiä, kir­jas­to­vir­kai­li­ja Sofia Sil­lan­pää ker­too.

– Monil­le päi­vä­ko­deil­le ja kou­luil­le kir­jas­toau­to on tär­keä pal­ve­lu, jos lähim­pään kir­jas­toon on mat­kaa. Niin­pä mei­dän­kin syk­sys­säm­me on luvas­sa kir­ja­vink­kauk­sia ja muu­ta yhteis­työ­tä, Sil­lan­pää lisää.

Kulu­nut kesä on ollut myös Mys­tee­rin näkö­kul­mas­ta poik­keuk­sel­li­nen.

Kulu­nut kesä on ollut myös Mys­tee­rin näkö­kul­mas­ta poik­keuk­sel­li­nen. Taval­li­ses­ti auto on osan kesäs­tä lomal­la, mut­ta pää­kir­jas­ton remon­tin takia Mys­tee­ri päi­vys­ti kir­jas­ton park­kia­lu­eel­la. Osa asiak­kais­ta oli van­ho­ja tut­tu­ja, mut­ta myös monet uudet kävi­jät löy­si­vät remon­tin aika­na kir­jas­toau­toon.

Mys­tee­ri kier­tää Joen­suun, Pyhä­se­län, Kiih­te­lys­vaa­ran ja Kove­ron alueil­la. Lisäk­si Joen­suun seu­dul­la lii­ken­nöi­vät Kon­tio­lah­den ja Enon kir­jas­toau­to Runo-Ant­ti sekä Lipe­rin, Outo­kum­mun ja Pol­vi­jär­ven kir­jas­toau­to Ketun­lenk­ki.

Koro­na­ti­lan­teen takia auto­jen asia­kas­mää­riä saa­te­taan jou­tua het­kel­li­ses­ti rajaa­maan.

Kirjastoautojen aikataulut ja pysäkit: vaara.finna.fi

Aiheeseen liittyviä uutisia