Pieni lapsi kokeilee kanteleen soittoa

Kon­sal­la avoi­met ovet ja oop­pe­ra

Konservatoriolla kuullaan Puccinin ooppera La Rondine. Avoimien ovien päivänä useita pieniä konsertteja sekä soitinpolku.

Romant­ti­nen rak­kaus palaa muo­tiin maa­lis­kuun 29. päi­vä, kun Joen­suun kon­ser­va­to­rio tuo ensi-iltaan Giaco­mo Pucci­nin oop­pe­ran La Ron­di­ne (suom. pääs­ky­nen) lähes päi­väl­leen 103 vuot­ta kan­tae­si­tyk­sen jäl­keen. Musiik­ki on taat­tua iha­naa Pucci­nia, mut­ta ei siel­tä ras­kaam­mas­ta pääs­tä. Ope­ret­ti­mai­suut­ta tuke­vat kevyet wie­ni­läis­vals­sit.

La Ron­di­nes­sa Pucci­nin viil­tä­vän kau­nis musiik­ki kul­jet­taa tari­naa kevyt­mie­li­ses­tä Mag­das­ta, pääs­ky­ses­tä, joka elät­tä­jä­nään toi­mi­van varak­kaan Ram­bal­don tuo­mas­ta talou­del­li­ses­ta tur­vas­ta huo­li­mat­ta rakas­tuu nuo­reen ja kome­aan Rug­ge­roon.

Luvas­sa on suu­ren ensemblen oop­pe­ra 20-lukuun vivah­ta­vas­sa mil­jöös­sä. Solis­te­ja ja kuo­ro­lai­sia on laval­la lähes 30.  Visu­aa­li­suu­den loih­ti­mi­ses­sa aut­ta­vat Rive­rian kam­paa­ja- ja meik­kaus­opis­ke­li­jat. Musii­kis­ta vas­taa­vat Kemal Achour­be­kov, pia­no, ja Pek­ka Mus­ta­nie­mi, hui­lu, laval­le panos­ta Poh­jois-Kar­ja­lan Musiik­ki­teat­te­ri The Litt­le­Big­Music ohjaa­ja Jari Salo­kan­kaan joh­dol­la.

Lip­pu­ja saa ennak­koon kon­ser­va­to­rion kir­jas­tos­ta ja tun­tia ennen ovel­ta hin­taan 18/10 € (opis­ke­li­jat). Kysy lip­pu­ja: [email protected].

Oop­pe­ran mah­dol­lis­taa Otsa­kor­ven sää­tiöl­tä saa­tu han­kea­pu­ra­ha.

Kokei­le soit­ti­mia avoin­ten  ovien päi­väs­sä

Kon­ser­va­to­rion avoin­ten ovien päi­vä kut­suu kaik­ki kokei­le­maan soit­ti­mia! Tapah­tu­ma on lau­an­tai­na 21.3. kel­lo 11–14 ja ohjel­mas­sa on usei­ta pie­niä kon­sert­te­ja sekä soi­tin­pol­ku, jol­la voit kier­rel­lä luo­kas­ta toi­seen soit­ti­mia tes­tai­le­mas­sa opet­ta­jien ohjauk­sel­la. Ja kun mie­lui­nen soi­tin löy­tyy, kan­nat­taa hakea kon­ser­va­to­rion oppi­laak­si. Ilmoit­tau­tu­mi­nen valin­ta­ko­kee­seen on huh­ti­kuus­sa, valin­ta­ko­keet tou­ko­kuun lopus­sa. Avoin­ten ovien päi­vä­nä saat infoa hake­mi­ses­ta ja opin­nois­ta. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä!

La Rondinen esitykset:
ensi-ilta su 29.3. klo 15, muut
esitykset 5.4. klo 15 ja 7.4. klo 19

Avoimet ovet la 21.3. klo 11–14
joensuu.fi/musiikkiopisto

Konservatorio, Rantakatu 31

 

Aiheeseen liittyviä uutisia