Kir­jas­ton kes­ki­viik­koklu­bi kou­kut­taa luke­mi­seen

Lapsille suunnattu kerho kannustaa lukemaan

Joen­suun pää­kir­jas­tol­la alkaa uusi 9–12-vuotiaille lap­sil­le suun­nat­tu luke­maan kan­nus­ta­va ker­ho.  Kir­jas­to­vir­kai­li­ja Hen­na Kart­tu­nen ker­too, että kes­ki­viik­koklu­bis­sa on toi­min­taa on lai­das­ta lai­taan.

– Ohjel­mas­sa on elo­ku­vien kat­se­lua, pelai­lua, eri­lai­sia vie­rai­li­joi­ta ja kir­ja­tee­mo­ja. Punai­se­na lan­ka­na klu­bis­sa on luke­maan innos­ta­mi­nen ja luke­mis­har­ras­tuk­sen tuke­mi­nen.

Mak­sut­to­maan ker­hoon voi ilmoit­tau­tua 12 osal­lis­tu­jaa. Ensim­mäi­nen kes­ki­viik­koklu­bi pide­tään 23.1. kel­lo 14.15–16 pää­kir­jas­ton las­ten­osas­ton Muik­kuses­sa, osoi­te Kos­ki­ka­tu 25. Ker­ho jat­kuu vii­koit­tain 10.4. asti.

Ilmoittaudu mukaan:
puhelimitse 050 443 3113 tai sähköpostilla [email protected]

Aiheeseen liittyviä uutisia