Kirjastoista saa digiopastusta

Kirjastot opastavat asiakkaita digikysymyksissä entistä paremmalla ammattitaidolla

Pohjois-Karjalan kirjastot ovat valmistautuneet opastamaan asiakkaita digikysymyksissä entistä paremmalla ammattitaidolla.

– Digiopastus kuuluu kirjaston perustyöhön ja viime vuoden aikana Vaara-kirjastojen henkilökunta osallistui digitaitoja syventäviin koulutuksiin. Samalla valtaosa suoritti digidiplomiksi nimetyn koulutus kokonaisuuden, kertoo yleisten kirjastojen digihankkeen Pohjois-Karjalan toteutuksesta vastannut hanketyöntekijä Leena Purma.

– Vuoden aikana kirjastoissa kehitettiin myös yhteistyötä muiden Pohjois-Karjalan digituen toimijoiden kanssa eli toimimme osana laajempaa verkostoa, Purma jatkaa.

Pääsääntönä voi pitää sitä, että asiakas hoitaa kaiken asioinnin itse ja me olemme tukena.

Digiopastuksen taustalla on digi- ja väestötietoviraston laatimat digituen eettiset ohjeet. Sitä noudattaen kirjastot opastavat asiakkaita verkkopalvelujen ja kirjaston omien laitteiden käytössä, mobiililaitteiden peruskäytössä sekä tiedonhaussa. Kirjastoissa opastetaan erilaisten viranomaispalvelujen äärelle, mutta ei koskaan asioida asiakkaan puolesta.

– Emme siis tee ostoja tai tilisiirtoja emmekä muutenkaan asioi vahvaa tunnistautumista vaativissa palveluissa. Pääsääntönä voi muutenkin pitää sitä, että asiakas hoitaa kaiken asioinnin itse ja me olemme tukena, Purma avaa opastustilannetta.

–  Digipulmien äärellä on myös hyvä muistaa, ettemme mekään ole kaikkitietäviä. Opastamme oman osaamisemme rajoissa ja ongelmatilanteisiin voimme etsiä ratkaisuja yhdessä.

Kirjastoista saa tietoa myös alueen muista digituen toimijoista ja kirjastoissa järjestetään digiopastuksia ja -tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa. Yleisten kirjastojen digihanke päättyi Pohjois-Karjalassa maaliskuussa, mutta hankkeessa käyttöön otetut toimintatavat jäävät kirjastoissa pysyviksi käytännöiksi.

 

Lisätietoja digiopastuksesta Vaara-kirjastoissa https://vaara.finna.fi/Content/digiopastus

Aiheeseen liittyviä uutisia