Markku Pyykkönen

Jokaisen yhteinen Joensuu

Mikä tuottaa meille onnea Joensuussa ja mistä voisimme olla erityisen ylpeitä? Tai mitkä ovat kaupunkilaisten vaikuttamisen paikat ja mahdollisuudet osallistua oman ympäristön tai palvelujen kehittämiseen? Näihin kysymyksiin olemme etsineet vastauksia laajalla asukaskyselyllä ja järjestämällä työpajoja toukokuun aikana. Jokaisen Joensuu -kyselyssä kysyttiin asukkaiden kokemusta omasta osallisuudestaan. Osallisuuden kokemuksen arvioinnissa Joensuu käyttää yhtenä harvoista kaupungeista Terveyden ja…

Mikä tuottaa meille onnea Joensuussa ja mistä voisimme olla erityisen ylpeitä?

Tai mitkä ovat kaupunkilaisten vaikuttamisen paikat ja mahdollisuudet osallistua oman ympäristön tai palvelujen kehittämiseen?

Näihin kysymyksiin olemme etsineet vastauksia laajalla asukaskyselyllä ja järjestämällä työpajoja toukokuun aikana. Jokaisen Joensuu -kyselyssä kysyttiin asukkaiden kokemusta omasta osallisuudestaan.

Osallisuuden kokemuksen arvioinnissa Joensuu käyttää yhtenä harvoista kaupungeista Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen osallisuusindikaattoria. Kuulostaa sangen tieteelliseltä, mutta osallisuusindikaattori on ihan kelpo väline osallisuuden arviointiin myös väestötasolla. Muutosta asukkaiden osallisuuden kokemuksessa voidaan seurata indikaattorin avulla esimerkiksi valtuustokausittain.

Kyselyn vanavedessa kutsuimme kaupunkilaisia, järjestöjä, yrittäjiä, opiskelijoita, nuoria ja muita aktiiveja työpajoihin keskustelemaan Joensuun vahvuuksista, mielenlaadusta ja onnellisuudesta. Kysely ja työpajat antavat kaupungille hyvää evästystä muun muassa asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävien tavoitteiden asetteluun ja toimenpiteiden suunnitteluun.

Kyselyn vastauksia ja työpajojen ajatuksia puretaan parhaillaan kaupungin uuden strategian valmistelun yhteydessä kesän aikana. Samaan tahtiin valmistuu kaupungin osallisuusohjelma.

Kaupungin tulevat valtuutetut pääsevät loppuvuodesta keskustelemaan kaupunkilaisten näkemyksistä. Strategiasta ja siihen kytkeytyvistä ohjelmista päätetään loppuvuonna ja ne tulevat linjaamaan kaupungin keskeiset kehityssuunnat.

Tulevaisuudessa kuntien ja kaupunkien yksi keskeisimmistä tehtävistä on vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta. Ilman osallisuuden kokemuksia ei voi olla onnellisuutta. Osallisuuden vahvistamisen avulla parannetaan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä ja elämäänsä. Jokaisella on oma äänensä ja jokainen meistä haluaa kuulua johonkin yhteisöön. Kaupungin yhteistyö järjestöjen ja muiden yhteisöllisyyttä rakentavien yhteisöjen kanssa onkin tärkeä osa kaupungin osallisuustyötä.

Viisautta on saada niidenkin ääni kuuluviin, joita ei välttämättä kaupunkien perinteiset vaikuttamiskanavat tavoita. Osallisuusohjelmaa ja Jokaisen Joensuu -kyselyä on valmisteltu ja toteutettu yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa muun muassa juuri siksi, että tavoittaisimme laajasti myös järjestöjä ja niitä ihmisiä, joita sähköiset kyselyt eivät tavoita.

Uuden strategian myötä on meidän kaikkien kaupungin leivissä olevien sitten käärittävä hihat ja tehtävä Joensuusta entistä parempi paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus elää entistä parempaa ja onnellista elämää.

Yksi keskeisimmistä tehtävistä on vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta

Aiheeseen liittyviä uutisia