Joensuusta hiilineutraali yhteistyöllä

Ilmasto-ohjelma 2022–2025 viitoittaa kohti hiilineutraalia kaupunkia.

Joensuu on saanut näkyvyyttä kaupungin aktiivisesta ilmastotyöstä ja kansainväliselläkin tasolla kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan. Kaupungin ilmasto-ohjelma 2022–2025 viitoittaa tietä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Meillä ilmastotoimia tehdään yhdessä kuntalaisten sekä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma asettaa tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Joensuussa. Ohjelman päätavoitteena on Hiilineutraali Joensuu 2025. Se toteutuu, kun kaupungin päästöt ovat enintään yhtä suuret kuin sen hiilinielut.

Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 % vuodesta 2007 vuoteen 2025 mennessä. Loput päästöt varastoidaan metsien ja maaperän hiilinieluihin tai kompensoidaan paikallisesti.

Kaupunki haluaa esimerkillään kannustaa alueen toimijoita mukaan ilmastotyöhön

Eniten päästöjä liikenteestä, lämmityksestä ja teollisuudesta

Eniten päästöjä Joensuussa aiheutuu liikenteestä, lämmityksestä ja teollisuudesta. Aktiivisella ilmastotyöllä Joensuun päästöt ovat laskeneet jo vuodesta 2007 alkaen. 

Ilmasto-ohjelman toimet koskevat Joensuun päästöjen seurantaa ja hillintää, ilmastoviestintää ja hankkeita, energiantuotantoa ja -kulutusta, liikkumista, kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Ilmastotoimia toteuttavat kaupungin lisäksi yritykset, yhteisöt ja kuntalaiset. Joensuun kaupungin ilmastokoordinaattori Kukka-Maaria Hamunen korostaakin yhteistyön merkitystä. 

– Kaupunki haluaa esimerkillään kannustaa alueen toimijoita mukaan ilmastotyöhön. Päivitetty ilmasto-ohjelma esittelee laajan valikoiman työkaluja paikalliseen tekoihin ja vie meidät ison askeleen lähemmäs hiilineutraalia Joensuuta.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen tähtäävät toimet ovat välttämättömiä myös meillä Joensuussa

Yhteistyötä ja vaikuttavia ilmastotekoja

Kuntalaiset voivat osallistua kaupungin järjestämiin tempauksiin ja hankkeisiin tai etsiä omatoimisesti vinkkejä arjen ilmastotekoihin Climate Joensuu -verkkosivustolta. Joensuulaisille on tarjottu myös ilmaista pyörähuoltoa, ilmastoystävällisen asumisen kokeiluja ja kirjastolle perustettu kuormapyörälainaamo.

Ilmastoyhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa tehdään Joensuun ilmastokumppanuusverkostossa, johon kuuluu jo yli 40 jäsentä. Ilmastokumppanit pyrkivät vähentämään päästöjään ja tarjoamaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen.

Ilmasto-ohjelmalla edistetään kestävää liikkumista, kuten jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, sekä luopua öljylämmityksestä ja turpeen energiakäytöstä. Myös kiertotalous on tärkeä keino päästöjen vähentämiseksi.

Yhteisillä ilmastohankkeilla kehitetään ratkaisuja jaettuihin haasteisiin ja vauhditetaan paikallista ilmastotyötä.

– Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen tähtäävät toimet ovat välttämättömiä myös meillä Joensuussa. Näin kannamme vastuumme maailmanlaajuisen haasteen ratkaisemiseksi. Edelläkävijyys tuo Joensuulle positiivista näkyvyyttä ja avaa uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia. Energiatehokkuustoimilla voidaan myös saada aikaan huomattavia kustannussäästöjä, Hamunen kommentoi.

Ilmastotyön vaikuttavuuden varmistamiseksi kaupungin päästöjä ja hiilinieluja seurataan ja toimenpiteitä kohdistetaan eniten päästöjä aiheuttaville sektoreillle.

Joensuu tekee myös paljon yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa. Yhteisillä ilmastohankkeilla kehitetään ratkaisuja jaettuihin haasteisiin ja vauhditetaan paikallista ilmastotyötä.

Climate Joensuu on jokaisen joensuulaisen ilmastotietopankki


Climate Joensuu -sivusto tarjoaa kattavasti tietoa ilmastoasioista ja paikallisista ilmastoteoista. Sivustolla kerrotaan Joensuun kaupungin ilmastotyöstä, päästövähennystavoitteista ja -toimenpiteistä avoimesti, ymmärrettävästi ja saavutettavasti.


Sivustolla jaetaan vinkkejä arjen ilmastotekoihin ja kerrotaan kuntalaisten keinoista vaikuttaa omiin päästöihinsä. Sivustolla kerrotaan myös ilmastokumppaneiden, eli paikallisten yritysten ja yhteisöjen ilmastotyön saavutuksista.


Jos kaupungin ilmastotoimenpiteiden toteutuminen kiinnostaa, pääsee sivustolta myös Joensuun ilmastovahti-palveluun, jonka avulla kuka tahansa voi seurata kaupungin ilmastotyön etenemistä.


Lisää kaupungin ilmastotyöstä:


www.climatejoensuu.fi


www.joensuu.fi/ilmastovahti 

Aiheeseen liittyviä uutisia