Etsivä nuorisotyö arjen tukipilareita rakentamassa

Nuorisotyön onnistuminen mitataan nuoren omien kokemusten kautta

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista huolimatta aikuista kulkemaan rinnalla ja ohjaamaan. Palvelut ovat aina nuorelle maksuttomia.

Joensuussa etsivä nuorisotyö linkittyy myös vahvasti Nuorisokeskus Whisperin toimintaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään myös Harrastepankin kanssa.

Etsivää nuorisotyötä on Suomessa tehty kymmenen vuoden ajan. Aikaisemmin etsivä nuorisotyö tarkoitti erityisnuorisotyötä, palveluiden jalkautumista ja jengityötä.

Arjen perusasiat kuntoon

Etsivän nuorisotyön tavoitteet lähtevät nuoresta ja hänen tilanteestaan. Yleensä liikkeelle lähdetään aivan arjen perusasioista ja niiden kuntoon saamisesta. Myös nuoren tukiverkon rakentaminen ja sitouttaminen verkoston toimintaan on tärkeää. Esimerkiksi harrastusten kautta arkirytmin rakentamisella pyritään vahvistamaan nuoren elämän perusteita.

– Lähdemme tekemään työtä siitä näkökulmasta, mitä nuori itse kokee tarvitsevansa elämäänsä, toteaa etsivä nuorisotyöntekijä Niina Kokkinen.

Asiakaskohtaamiset keskeisiä

Etsivä nuorisotyön tehtävä on käytännössä auttaa nuorta elämässä eteenpäin. Etsivän nuorisotyöntekijän ammattitaito tulee esille asiakaskohtaamisissa. Nuorelta täytyy osata kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka saavat hänet pohtimaan sitä, mikä on hänelle itselle parasta kyseisessä tilanteessa.

Nuorien kanssa pyritään saamaan aikaiseksi aitoja kohtaamisia

Tämän lisäksi nuorta tuetaan esimerkiksi hakeutumaan palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa. Näitä voivat olla muun muassa vapaa-ajan palvelut, virastoissa asiointi, toimeentuloasiat sekä asumis- ja talousneuvonta. Etsivä nuorisotyö on myös liikkuvaa työtä. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa jalkautumista nuoren kanssa virastoihin ja palveluihin.

– Etsivä nuorisotyö on Joensuussa yksilönohjausta, ryhmänohjausta, ja myös avoin nuorisotyö on osaltaan etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö mukautuu eri paikkakunnilla sen alueen tarpeisiin, näin on myös Joensuussa, kertoo erityisnuorisotyön koordinaattori Jukka-Pekka Mattila.

DSC00882 copy

Etsivään nuorisotyöhön ohjaudutaan monta eri kautta

Nuoret ohjautuvat etsivään nuorisotyöhön oppilaitoksista, TE-toimistosta, sosiaalipalvelusta, terveydenhuollosta, vanhempien pyynnöstä, kavereiden kautta tai nuoren omasta yhteydenotosta.

Lain puitteissa on myös ilmoitusvelvollisuus (Nuorisolaki 11 §), jonka avulla nuoret ohjautuvat etsivään nuorisotyöhön. Ilmoitusvelvollisuus on peruskouluilla, ammattioppilaitoksilla, lukioilla, puolustusvoimilla ja siviilipalvelukeskuksilla.

Joensuun etsivän nuorisotyön työntekijät kuuluvat useaan työyhteisöön: ohjaamo, nuorisopalveluiden työyhteisö, oma etsivien työporukka sekä oma erityisnuorisotyön työtiimi. Työntekijöillä on kokemusta muun muassa kulttuuri- ja nuorisotyöstä, sosiaalityöstä, markkinoinnista ja liikuntapuolesta.

Asiakkaat pääosin yli 20-vuotiaita nuoria

Kesä-heinäkuun vaihteessa Joensuun etsivän nuorisotyön parissa oli 222 asiakasta. Asiakaskunta koostuu 16–29-vuotiaista nuorista.

– Suurin osa asiakkaistamme on yli 20-vuotiaita, jolloin kontaktit omiin vanhempiin ovat saattaneet katketa, kertoo etsivä nuorisotyöntekijä Juha Uusitalo.

Nuorisotyön onnistumista voidaan parhaiten tutkia ja mitata nuoren omien henkilökohtaisten kokemusten kautta.

– Jos nuori kokee, että hänen asiansa ovat omasta mielestä menneet eteenpäin tai hän kokee saaneensa uutta lisäarvoa tai esimerkiksi uusia ystäviä elämäänsä, niin onnistuminen tulee tätä kautta meille työntekijöille, toteaa etsivä nuorisotyöntekijä Tiina Aalto.

Kuvassa etsivän nuorisotyön tekijöistä Niina Kokkinen, Tiina Aalto ja Juha Uusitalo.

Etsivien toimipisteet ovat osoitteessa Torikatu 17, 2. kerros (Ohjaamon yhteydessä)

www.instagram.com/joensuunetsiva
www.instagram.com/nuorisokeskuswhisper
nuortenjoensuu.fi/fi/etusivu/harrastepankki

Aiheeseen liittyviä uutisia