Ampu­ma­hiih­to tulee taas!

Maailmancup maaliskuun alussa Kontiolahdella

Ampu­ma­hiih­don maa­il­mancu­pia val­mis­tel­laan kah­den vuo­den tauon jäl­keen ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na

Kun Itä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to hel­mi­kuun alus­sa keven­si kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia, ampu­ma­hiih­don maa­il­mancu­pin jär­jes­tä­jät ilah­tui­vat: tapah­tu­man raken­ta­mis­ta jat­ket­tiin ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na. 15. hel­mi­kuu­ta Itä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to pois­ti kaik­ki kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set, joten ylei­sö on ter­ve­tul­lut kan­nus­ta­maan ampu­ma­hiih­don maa­il­mancu­pin kisoi­hin Kon­tio­lah­del­le.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat ovat parin vuo­den ajan jou­tu­neet kil­pai­le­maan ilman kotiy­lei­sön kan­nus­tus­ta. Nyt täl­le pit­käl­le tauol­le saa­daan pis­te, tapah­tu­ma­joh­ta­ja Sami Lei­no­nen sanoo.

Kuusi start­tia nel­jän päi­vän aika­na tuo säh­köi­sen tun­nel­man

Nel­jä päi­vää, kuusi start­tia 

Ohjel­mas­sa ovat nais­ten vies­ti tors­tai­na, mies­ten vies­ti per­jan­tai­na, pika­kil­pai­lut lau­an­tai­na ja takaa-ajot sun­nun­tai­na.   

Kuusi start­tia nel­jän päi­vän aika­na tuo säh­köi­sen tun­nel­man. Luvas­sa on ohjel­man puo­les­ta täyt­tä tyki­tys­tä, sanoo tapah­tu­man apu­lais­joh­ta­ja Jar­no Lau­ta­mat­ti.  

Vaik­ka kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia on keven­net­ty, jär­jes­tä­jien ja ylei­sön vas­tuu tur­val­li­sen tapah­tu­man raken­ta­mi­ses­sa koros­tuu. Ylei­söl­lä on rei­lus­ti tilaa jakaan­tua usei­siin kat­so­moi­hin, kun lip­pu­ja myy­dään A‑katsomoon, latu­kat­so­moon sekä VIP-kat­so­moon.

Tur­va­vä­lit, hyvä hygie­nia, kotiin jää­mi­nen oireel­li­se­na ja muut tutuk­si tul­leet koro­naoh­jeet on pidet­tä­vä mie­les­sä. Me jär­jes­tä­ji­nä nou­da­tam­me niin viran­omais­ten kuin Kan­sain­vä­li­sen ampu­ma­hiih­to­liit­to IBU:n ohjei­ta. Parin vii­me vuo­den koke­muk­siin poh­jau­tuen meil­lä on hyvät suun­ni­tel­mat tur­val­li­sen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­sek­si, Sami Lei­no­nen sanoo.

Kaik­ki liput tapah­tu­maan myy­dään ennak­ko­myyn­ti­nä ver­kos­sa tai Lip­pu­pis­teen pal­ve­lu­pis­teis­sä.

Ylei­sö­kul­je­tuk­sia skaa­la­taan lip­pu­myyn­nin mukaan 

Kaik­ki liput tapah­tu­maan myy­dään ennak­ko­myyn­ti­nä ver­kos­sa tai Lip­pu­pis­teen pal­ve­lu­pis­teis­sä. Myy­ty­jen lip­pu­jen mää­rä vai­kut­taa myös ylei­sö­kul­je­tus­ten aika­tau­lui­hin.

Joen­suun kes­kus­tas­ta läh­te­vien lin­ja-auto­kul­je­tus­ten mää­rä ja reit­ti tar­ken­ne­taan. Tie­dot voi tar­kis­taa tapah­tu­man verk­ko­si­vu­jen info-osios­ta, Lei­no­nen sanoo. 

Ampu­ma­hiih­don maa­il­mancup 3.–6.3.2022 

to 3.3.
Vies­ti, nai­set 4 x 6 km

pe 4.3.
Vies­ti, mie­het 4 x 7,5 km

la 5.3.
Pika­kil­pai­lu, nai­set 7,5 km
Pika­kil­pai­lu, mie­het 10 km

su 6.3.
Takaa-ajo, nai­set 10 km
Takaa-ajo, mie­het 12,5 km

www.kontiolahtibiathlon.com

Aiheeseen liittyviä uutisia