Liisa Karvinen

Vammaisneuvosto vie viestiä

Työssä tukee uusi Joensuun vammaispoliittinen ohjelma

Joensuun kaupungin vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama kuusihenkinen vaikuttamistoimielin, jossa toimii lähinnä eri vammaisjärjestöjen edustajista. Sen tehtävä on osaltaan varmistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin kaupungissamme.

Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämiseen ja suoriutumiseen.

Viime aikoina neuvosto on panostanut entistä enemmän esteettömyys- ja saavutettavuuskartoituksiin, ja jäsenet ovat osallistuneet kokemusasiantuntijoina erilaisiin hankkeisiin.

Vammaisneuvosto välittää myös asukkaiden terveisiä ja tarpeita päättäjille ja kaupungin työntekijöille. Keskusteluyhteys on Joensuussa erinomainen ja hommat etenevät yhteistyöllä.

Aivan jokainen asia, joka meidän tietoomme tuodaan, sen välitämme eteenpäin ja kyllä asiat korjataan.

Puheenjohtaja Liisa Karvinen kokee, että vammaisten tarpeita kuullaan Joensuussa hyvin.

– Neuvosto on hyvin keskusteleva ryhmä, jossa on ihmisiä monelta eri kantilta. Meidät tunnetaan kaupungilla ja saamme paljon viestejä. Aivan jokainen asia, joka meidän tietoomme tuodaan, sen välitämme eteenpäin ja kyllä asiat korjataan.

Vammaisneuvosto järjestää myös koulusta ja seminaareja sekä vammaisille että palveluntarjoajille. Teemoina ovat olleen muun muassa EU:n vammaiskortista tiedottaminen.

Jotta palvelut olisivat yhdenvertaiset ja esteettömät erilaisille käyttäjille, vammaisneuvosto on mukana kommentoimassa muun muassa rakennushankkeissa jo niiden suunnitteluvaiheessa. Asiakasraadin työn tukemana muun muassa Ilosaari palkittiin kaksi vuotta sitten kansallisella Hyvä esteettömyysteko -palkinnolla.

Yhdenvertaisen kohtelun puutteissa on usein kyse vain ajattelemattomuudesta

– Yhdenvertaisen kohtelun puutteissa on usein kyse vain ajattelemattomuudesta, ei niinkään välinpitämättömyydestä tai tahallisuudesta, Karvinen sanoo.

Kuljetuspalvelujen toimivuus on ollut vammaisneuvoston kokouksissa eniten käsitellyin asia. Siun soten ja matkojenyhdistelykeskuksen MYK:n edustajat ovat olleet usein vammaisneuvoston kokouksissa teemasta keskustelemassa. Siun sote ja MYK kehittävät lisäksi kuljetuspalveluja asiakaskyselyjen avulla.

Joensuun kaupungille uusi vammaispoliittinen ohjelma

Joensuun kaupungin vammaisneuvosto valmisteli viime vuonna kaupungille uuden vammaispoliittisen ohjelman, joka on
kaupungin toimintasuunnitelma vammaispolitiikkaa koskevissa asioissa.

Ohjelman laatimisesta ei ole säädöksiä ja se on kunnille vapaaehtoista, niitä tekevät lähinnä suurimmat kaupungit. Myös kuntien strategiat sisältävät vammaispoliittisia linjauksia, mutta ne ovat yleensä hyvin yleisluonteisia vammaispoliittisten ohjelmien linjauksiin verrattuina.

Joensuussa vammaispoliittisen ohjelman tarkoituksena on entisestään vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Mukana on keskeiset vammaisia koskevat teemat tavoitteineen.

Ohjelma on käytännönläheinen, osa toimenpiteistä on jo nykyisin toteutettuja ja hyväksi koettuja, osa uusia. Vammaispolitiikkaa koskevia teemoja on paljon.

Joensuun vammaispolittiiseen ohjelmaan valitut teemat:

  • vammaispalvelulain mukaiset vammaispalvelut, ennen kaikkea kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu
  • omaishoito
  • asuminen ja toimintaympäristö
  • vapaa-aikatoiminta
  • koulutus ja työllistäminen
  • viestintä

Ohjelman toteutumista seurataan

Vammaisneuvosto seuraa kalenterivuosittain ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Seurannasta raportoidaan myös kaupunginhallitukselle, joka voi tarvittaessa ohjeistaa vammaisneuvostoa ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin.

Joensuun vammaispoliittisen ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet vammaisneuvoston lisäksi kaupungin eri toimialat sekä Siun soten vammaispalvelut.

Tutustu vammaispoliittiseen ohjelmaan:


www.joensuu.fi/vammaisneuvosto

Ota rohkeasti yhteyttä vammaisneuvostoon!


puheenjohtaja Liisa Karvinen
puh. 050 324 2361, [email protected]

Kolme vaikuttamistoimielintä


Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Joensuussa on kolme vaikuttamistoimielintä, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston koostaa kaupungin vammaispoliittisen ohjelman ja tekee muutoinkin yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Tiivistä on myös yhteistyö järjestöjen sekä Siun soten, seurakunnan ja KELAn kanssa.

Aiheeseen liittyviä uutisia