Vanhusneuvosto on ukkosenjohdatin kuntalaisten ja palveluidentarjoajien välillä

Neuvosto varmistaa, että ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat.

Joensuussa toimii kolme niin kutsuttua vaikuttamistoimielintä: vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Vanhusneuvoston tehtävänä on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Sen 11 jäsenestä yhdeksän on kaupungissa toimivien eri eläkeläisjärjestöjen esityksestä nimettyjä ja kaksi kaupunginhallituksen nimeämiä. Puheenjohtajana toimii Pertti Vainionpää.

Neuvosto seuraa ikääntyvien terveyteen, asumiseen, hoitoon ja hoivaan sekä ympäristötekijöihin liittyvien asioiden tilannetta Joensuun kaupungissa.

Keskeisimpiä vanhusneuvoston sidosryhmiä ovat eläkeläisjärjestöjen lisäksi kaupungin ja Siun Soten ikääntyvien asioita käsittelevät organisaatiot. Niiden kanssa vanhusneuvosto on luonut pysyvät yhteydet.

– Vanhusneuvoston ajankohtaisimmat tavoitteet liittyvät päättäjien entisestä parempiin asenteisiin
ikääntyvien erilaisten tarpeiden ja palveluiden hoitoon liittyen. Toinen tärkeä asia olisi saada vanhusneuvoston asianhallintapalvelut entistä paremmalle tasolle ja tärkein tavoite on aina saada vanhuspalvelut heitä itseään tyydyttävälle tasolle, sanoo puheenjohtaja Vainionpää.

Vuosittain toistuva vanhusneuvoston teko on Vanhustyön kannustuspalkinnon jako. Se myönnetään jollekin vanhuspalvelutyössä erityisesti ansioituneelle joensuulaiselle henkilölle tai järjestölle.

Monissa asioissa kaupunkimme on edennyt viime aikoina parempaan suuntaan, mutta erityisesti vanhusten tuettuun asumiseen ja kaikenlaiseen hoivaan liittyvissä asioissa on vielä kehittämisen varaa.

Eläkejärjestöistä hyvä harrastus

Vainionpää suosittaa kaikkia ikääntyviä liittymään johonkin eläkeläisjärjestöön jäseneksi.

– Jokaisella järjestöllä on runsaasti erilaista virike- ja harrastustoimintaa, johon osallistuminen omalta osaltaan parantaa etenkin sosiaalisia valmiuksia ja sen myötä myös niin fyysistä kuin henkistä terveyttä.

Joensuu ei Vainionpään sanojen mukaan ole ikäihmisille huono, mutta ei aivan paraskaan.

– Monissa asioissa kaupunkimme on edennyt viime aikoina parempaan suuntaan, mutta erityisesti vanhusten tuettuun asumiseen ja kaikenlaiseen hoivaan liittyvissä asioissa on vielä kehittämisen varaa. Henkilöstön saatavuus on valtakunnallinen ongelma, mikä vaikeuttaa myös Joensuun vanhuspalveluiden hoitamista vanhusten tarpeita vastaavalla, entistä inhimillisemmällä ja vanhuksia kunnioittavalla tavalla, Vainionpää summaa.

Tutustu vanhusneuvoston toimintaan: joensuu.fi/vanhusneuvosto

Aiheeseen liittyviä uutisia