Meijän Kultsu tuli kaupunkiin!

Koulujen yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma käyttöön syksyllä 2019

Kulttuuri on positiivisia tunteita, elämyksiä, ajattelemista, maailmankuvan laajenemista.
Kulttuuri on turvallinen juttu.
Kulttuuri on elämän kannalta tärkeää.
Kulttuuri on jokaiselle omakohtainen asia.
Kulttuuri on erilaisten ihmisten tapoja ja erilaisia ihmisiä.
Kulttuurista tulee mieleen ihminen.

Poimintoja seudun kouluille lähetetystä oppilaskyselystä, jossa kysyttiin oppilaiden mielipiteitä kulttuurista ja toiveita koulujen kulttuurikasvatukselle.

Kuntien yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Joensuun ja kuuden seutukunnan (Ilomantsi, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) kouluille on laadittu yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka otetaan kouluilla käyttöön syksyllä 2019. Sen tarkoituksena on edistää oppimista ja luoda kouluille hyvinvointia taide- ja kulttuurikasvatuksen avulla.

Liikunnan oppimista edistävät vaikutukset ovat jo hyvin tiedossa. Tutkimusten mukaan myös taiteellinen toiminta edistää oppimista samalla tavalla, mm. opettamalla itsetuntemusta, tunnetaitoja ja vuorovaikutuskykyä. Kulttuurin harrastamisella on vahva yhteys elinikäiseen oppimiseen ja luovaan ajatteluun.

Meijän Kultsun tavoitteita, sisältöjä ja toteuttamista ohjaa arvopohja, johon hyvinvoinnin lisäksi kuuluvat itseilmaisu, paikallisuus ja tasa-arvo. Luova itseilmaisu rakentaa itsetuntoa ja rohkaisee muodostamaan ja kertomaan oman mielipiteensä. Paikallisuus on omien juurten tuntemista ja arvostamista. Hyvinvointi lähtee yhteisöllisyydestä, omien tunteiden käsittelystä ja empatiasta. Tasa-arvo taas tarkoittaa sitä, että kaikilla on oikeus kokea ja tuottaa kulttuuria asuinpaikasta, iästä tai taustasta huolimatta.

Meijän Kultsu on tehty yhteistyönä seudun koulujen opettajien, oppilaiden ja taiteen ammattilaisten kanssa. Opettajien pedagogista osaamista on hyödynnetty arvopohjan ja teemakokonaisuuksien rakentamisessa. Oppilaiden toiveet ja ideat on otettu huomioon kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöissä. Taiteen ammattilaisten kanssa on pohdittu uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä koulujen kanssa. Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkoston Kulttuurin virta –kulttuuripolku on osa kulttuurikasvatussuunnitelmaa verkostoon kuuluvissa kunnissa.

Aiheeseen liittyviä uutisia