Koulut muuttuvat ja muuttavat

Uusista kouluista tehdään luovia oppimisympäristöjä. Korvaaviin tiloihin muutetaan, että lapsilla ja henkilökunnalla olisi mahdollisimman hyvät, terveet ja viihtyisät tilat.

Joensuussa on meneillään useita uusien koulujen rakennushankkeita. Uutta suunnitellaan tai jo rakennetaan muun muassa Karhunmäessä, Nepenmäellä, Heinävaarassa ja Rantakylän alueella.

Uusia kouluja tehdään monitoimisiksi ja luoviksi oppimisympäristöiksi. Luokkatiloista tehdään muunneltavia ja monikäyttöisiä. Esimerkiksi Nepenmäen uuden yhtenäiskoulun yhteyteen tulee kirjasto sekä tiloja nuorisotoimelle, kansalaisopistolle sekä konservatoriolle. Tavoitteena on, että koulurakennus olisi joensuulaisten käytössä aamusta iltaan. Myös urheiluseurat ovat olleet mukana suunnittelemassa Nepenmäen koulun liikuntatiloja, että niistä saataisiin mahdollisimman hyvin myös heidän toimintaansa sopivia.

Rakennustöiden takia osa koululaisista käy koulua väliaikaisissa tiloissa tai siirtokoulutiloissa eli niin sanotuissa parakeissa. Väliaikaisiin tiloihin kouluja on siirretty tai tullaan siirtämän myös sisäilmaongelmien tai liian pieniksi jääneiden tilojen takia.

Kaikkien muutostöiden tavoitteena on saada koululaisten ja henkilökunnan käyttöön mahdollisimman hyvät ja terveelliset tilat.

Muutokset kouluverkossa ovat haasteellisia, koska koulukokonaisuus on Joensuun kokoisessa kaupungissa melkoinen palapeli, jossa yhden palan siirtäminen vaikuttaa monen muun palasen toimintaan.

Koulut tiedottavat aina muutoksista suoraan oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Uusista kouluista tulee luovia oppimisympäristöjä

Uudet rakenteilla tai suunnitteilla olevat koulut eivät noudata perinteistä koulumallia, jossa pitkän käytävän varrella on luokkahuoneita.

Esimerkiksi rakenteilla olevassa Karhunmäen koulussa opetusryhmät tulevat toimimaan kolmessa pesässä, joista jokaisessa on neljä kotiluokkaa.

Luokkatiloja voidaan yhdistellä siirrettävillä seinillä tarpeen mukaan toisiinsa tai koulun keskellä sijaitsevaan aulaan.

Karhunmäen koulun talotekniikan yhteyteen tulee järjestelmä, jonka avulla lapset pääsevät opiskelussaan tutkimaan koulurakennuksen eri toimintoja muun muassa lämmitystä, vedenkulutusta, aurinkoenergian tuottoa kestävän kehityksen näkökulmasta.

Samanlaista luovaa ja muunneltavaa oppimisympäristöä tullaan tekemään myös Heinävaaraan tulevassa uudessa yhtenäiskoulussa, jonka suunnittelu on parhaillaan menossa. Valmiina koulun pitäisi olla syksyllä 2017.

Kouluja muuttaa ja osa toimii väliaikaistiloissa

Sisäilmaongelmista kärsinyt Karsikon koulu on toiminut jo vuoden päivät väliaikaisissa tiloissa Sirkkalassa. Syysloman jälkeen Sirkkalan tiloihin siirtyvät myös kaikki Rantakylän koulun oppilaat. Rantakylän koulu toimii Sirkkalassa vuoteen 2018 saakka. Sen jälkeen oppilaat siirtyvät uuteen Pataluodon yhtenäiskouluun tai uuteen normaalikouluun, joka valmistuu entisen yhteiskoulun lukion paikalle.

Muutto on edessä myös Kanervalan koulun ja Itä-Suomen koulun oppilailla, He muuttavat hiihtolomaviikolla Kaislakadulle, jonne remontoidaan kouluille tilat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä vuokrattuihin tiloihin.

Väliaikaisissa siirtokoulutiloissa, eli niin sanotuissa parakkikouluissa koulua käydään tällä hetkellä Kiihtelysvaarassa, Nepenmäen koululla, Reijolassa ja Louhiojalla, jossa siirtokoulutilat on yhdistetty koulutiloihin niin, että harvat edes mieltävät käyvänsä koulua parakissa.

Aiheeseen liittyviä uutisia