Sami Laakkonen

Kaukoviisas Joensuu – kaupunkimme strategia uudistuu

Kuntavaaleissa valittavien päättäjien alkuvaiheen työlistaan kuuluu linjata kaupunkimme strategia. Joensuussa strategia laaditaan kattamaan koko kaupunkikonserni – yhtiöt mukaan lukien. Kuntalain mukaan strategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. On huomioitava asukkaiden hyvinvointi sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen. Strategian tulee perustua…

Kuntavaaleissa valittavien päättäjien alkuvaiheen työlistaan kuuluu linjata kaupunkimme strategia. Joensuussa strategia laaditaan kattamaan koko kaupunkikonserni – yhtiöt mukaan lukien.

Kuntalain mukaan strategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

On huomioitava asukkaiden hyvinvointi sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen.

Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Toivottavasti tätä viisauden lajia on Joensuun päättäjille ja virkakoneistolle suotu.

Tarvitaan siis todellakin sitä kuuluisaa Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijan kaukoviisautta, ”että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, ovat reitit selvät”. Toivottavasti tätä viisauden lajia on Joensuun päättäjille ja virkakoneistolle suotu.

Strategiaa laaditaan kokoamalla taustaselvityksiä ja tilastoja. Olemme toteuttaneet henkilöstökyselyn, johon vastaamisesta lämmin kiitos kaikille. Päättäjille on käynnissä valtuustokauden palautekysely. Kuntalaisille suunnattu kysely toteutuu huhtikuun loppuun mennessä.

Kaupunkiorganisaation sisäisen strategiatyön lisäksi haluamme tavata ja kuulla kevään aikana laajasti eri sidosryhmiä, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä – koronatilanteen sallimalla tavalla.

Uudet valtuutetut imaisemme mukaan strategiatyöhön heti vaalien jälkeen. Päätöksenteko alkaa välittömästi.

Työn pohjustukseksi pyrimme löytämään sitä kaukoviisautta. Ottamaan mahdollisimman tukevan otteen maailmasta ympärillämme.

Mitkä trendit ja ilmiöt Joensuuta haastavat ja mistä voimme saada pitoa kaupungin elinvoimaan? Miten maailma liittyy Joensuuhun ja Joensuu maailmaan? Miten kaupunkimme on kehittynyt menneinä vuosikymmeninä, mikä tilanne on juuri nyt ja miltä näyttää todennäköinen tulevaisuus? Mihin mahdollisiin kehityskulkuihin on hyvä varautua?

Toimintaympäristöharjoituksen jälkeen alkaa omien tavoitteiden asettaminen. Strategian tultua syksyllä valtuuston hyväksymäksi on ensimmäisen ”happotestin” vuoro. Strategian tulee ohjata vuoden 2022 talousarvion laadintaa.

Toimintaympäristöön liittyy nyt niin paljon epävarmuuksia, että henkisesti on varauduttava uudistamaan strategiaa tarpeen niin vaatiessa. Kuntalakikin tähän välitarkasteluun velvoittaa vähintään kerran valtuustokaudessa.

Sami Laakkonen
strategiajohtaja

Miten maailma liittyy Joensuuhun ja Joensuu maailmaan?

Aiheeseen liittyviä uutisia