Joen­suun Musiik­ki­tal­ves­sa laa­ja kat­taus esiin­ty­jiä

Tarjolla on tuttuun tapaan musiikkielämyksiä laidasta laitaan

Joen­suun Musiik­ki­tal­vi jär­jes­te­tään 22.–27.2. Musiik­ki­tal­ven jär­jes­tää Joen­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­ri yhdes­sä pai­kal­lis­ten musiik­ki­toi­mi­joi­den kans­sa. Fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na vuon­na 2022 toi­mii yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Eero Leh­ti­mä­ki.

Esiin­ty­jä­kat­taus tar­jo­aa tut­tuun tapaan vai­kut­ta­via musiik­kie­lä­myk­siä lai­das­ta lai­taan. Muka­na jo aikai­sem­mil­ta vuo­sil­ta tutut yhteis­työ­ta­hot Joen­suun kon­ser­va­to­rio, Jazz­ker­ho ‑76, Joen­suun evan­ke­lis-lute­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta sekä Vir­ta Ensemble. Tänä vuon­na kan­san­musiik­ki­ryt­me­jä tar­joi­lee Tsuu­mi Sound Sys­tem. Muka­na ovat myös Tel­lu Tur­kan luot­saa­ma Sisa­ruet-kuo­ro ja vuon­na 2020 perus­tet­tu Tor­vi­seit­sik­ko Pie­li­nen.

– Olem­me erit­täin iloi­sia, että saam­me olla ensim­mäis­ten jou­kos­sa avaa­mas­sa kon­sert­ti­sa­lien ovia! Kon­sert­tei­hin on tur­val­lis­ta tul­la. Pitää vain muis­taa mas­ki, huo­leh­tia käsi­hy­gie­nias­ta ja huo­leh­tia tur­va­vä­leis­tä kon­sert­tiin tul­les­sa ja siel­tä pois­tues­sa. Ja tulet­han kon­sert­tiin vain ter­vee­nä, muis­tut­taa tapah­tu­man tuot­ta­ja Eve­lii­na Pie­ta­ri­nen.

Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot:

https://www.joensuu.fi/musiikkitalvi

Aiheeseen liittyviä uutisia