Joen­suun museois­sa vil­kas näyt­te­ly­ke­vät

Joen­suun museot avaa­vat vuo­den tar­joa­mal­la moni­puo­lis­ta ja ins­pi­roi­vaa kult­tuu­ri­tar­jon­taa. Joen­suun tai­de­museo Onni ava­si 27. tam­mi­kuu­ta kuvan­veis­tä­jä Pia Män­ni­kön moni­puo­li­sen veis­tok­sia ja ins­tal­laa­tioi­ta esit­te­le­vän koko­nai­suu­den Kas­vus­to, joka tar­jo­aa hie­no­va­rai­sia oival­luk­sia ja esteet­ti­siä elä­myk­siä. Män­nik­kö itse toi­voo voi­van­sa kut­ku­tel­la koki­joi­den ais­te­ja teok­sil­laan. Hänen tai­teen­sa kut­suu poh­dis­ke­le­maan vähäe­lei­syy­del­lään, ja tul­kin­nat mer­ki­tyk­sis­tä hän jät­tää­kin kat­so­jal­le.  Poh­jois-Kar­ja­lan museo Hil­mas­sa nos­te­taan…

Joen­suun museot avaa­vat vuo­den tar­joa­mal­la moni­puo­lis­ta ja ins­pi­roi­vaa kult­tuu­ri­tar­jon­taa. Joen­suun tai­de­museo Onni ava­si 27. tam­mi­kuu­ta kuvan­veis­tä­jä Pia Män­ni­kön moni­puo­li­sen veis­tok­sia ja ins­tal­laa­tioi­ta esit­te­le­vän koko­nai­suu­den Kas­vus­to, joka tar­jo­aa hie­no­va­rai­sia oival­luk­sia ja esteet­ti­siä elä­myk­siä. Män­nik­kö itse toi­voo voi­van­sa kut­ku­tel­la koki­joi­den ais­te­ja teok­sil­laan. Hänen tai­teen­sa kut­suu poh­dis­ke­le­maan vähäe­lei­syy­del­lään, ja tul­kin­nat mer­ki­tyk­sis­tä hän jät­tää­kin kat­so­jal­le. 

Poh­jois-Kar­ja­lan museo Hil­mas­sa nos­te­taan esiin itä­suo­ma­lai­sia kult­tuu­rin­te­ki­jöi­tä Itä on itä ‑valo­ku­va­näyt­te­lys­sä. Koko­nai­suus on syn­ty­nyt leh­ti­ku­vaa­ja Kim­mo Kir­vek­sen ja kult­tuu­ri­toi­mit­ta­ja Suon­na Kono­sen yhdes­sä teke­mäs­tä haas­tat­te­lusar­jas­ta. Näyt­te­ly sekä saman­ni­mi­nen kir­ja esit­te­le­vät sekä nousus­sa ole­via nyky­tai­tei­li­joi­ta, kuten Sami Park­ki­nen ja Nii­na Mant­si­nen, kuin myös pit­kää uraa teh­nei­tä huip­pu­ja kuten Atso Almi­la, Heik­ki Turu­nen, Mari Mörö tai Jou­ni Hyny­nen

Pia Män­nik­kö – Kas­vus­to, 27.1.–13.4.2022, Joen­suun tai­de­museo Onni

Itä on itä – valo­ku­via itä­suo­ma­lai­sis­ta kult­tuu­rin­te­ki­jöis­tä, 2.2.–14.4.2022, Poh­jois-Kar­ja­lan museo Hil­ma

Kuva: Pia Män­nik­kö, Kas­vus­to 2021 (Pia Män­ni­kön arkis­to)

Aiheeseen liittyviä uutisia