Hil­mas­sa esil­lä leh­ti­ku­vi­tus­ta ja asi­aa valo­ku­vis­ta

Poh­jois-Kar­ja­lan museo Hil­mas­sa on esil­lä sano­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sen pit­kä­ai­kai­sen graa­fi­kon Heik­ki Koti­lai­sen töi­tä 23.9.–31.10. Näyt­te­lyn Sivusil­mäl­lä – kuvi­tuk­sia ja käyt­tö­gra­fiik­kaa pää­osas­sa ovat sano­ma­leh­des­sä jul­kais­tut, eri­lai­sil­la digi­tek­nii­koil­la toteu­te­tut kuvi­tuk­set. Näyt­te­ly luo samal­la kat­sauk­sen tänä vuon­na 300 vuot­ta täyt­tä­vän Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan lähi­his­to­ri­aan. Koti­lai­nen esit­te­lee näyt­te­lyn 23. syys­kuu­ta kel­lo 12. Syys­kuun 6. päi­vä kel­lo 18 Care­licu­min audi­to­rios­sa pide­tään luen­to…

Poh­jois-Kar­ja­lan museo Hil­mas­sa on esil­lä sano­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sen pit­kä­ai­kai­sen graa­fi­kon Heik­ki Koti­lai­sen töi­tä 23.9.–31.10.

Näyt­te­lyn Sivusil­mäl­lä – kuvi­tuk­sia ja käyt­tö­gra­fiik­kaa pää­osas­sa ovat sano­ma­leh­des­sä jul­kais­tut, eri­lai­sil­la digi­tek­nii­koil­la toteu­te­tut kuvi­tuk­set.

Näyt­te­ly luo samal­la kat­sauk­sen tänä vuon­na 300 vuot­ta täyt­tä­vän Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan lähi­his­to­ri­aan. Koti­lai­nen esit­te­lee näyt­te­lyn 23. syys­kuu­ta kel­lo 12.

Syys­kuun 6. päi­vä kel­lo 18 Care­licu­min audi­to­rios­sa pide­tään luen­to Valo­ku­vien jul­ki­nen käyt­tö: Mitä, mis­tä ja mil­lä ehdoil­la?

Tut­ki­ja Riit­ta Raa­ti­kai­nen neu­voo rei­tit ver­kon kuva­läh­tei­den äärel­le ja ker­too valo­ku­vien käy­tön kes­kei­set peli­sään­nöt.

Luen­to kes­tää noin puo­li­tois­ta tun­tia ja se toteu­te­taan yhteis­työs­sä Suo­men tie­to­kir­jai­li­jat ry:n kans­sa.

Tilai­suus lähe­te­tään suo­ra­na myös ver­kos­sa osoit­tees­sa youtube.com/ joen­suun­kau­pun­ki.

Suo­men itä valo­ku­vis­sa ‑näyt­te­lyn vii­mei­nen ylei­sö­opas­tus on syys­kuun 7. päi­vä kel­lo 12. Myös maa­kun­ta­päi­vän aat­to­na 27. elo­kuu­ta kel­lo 13 jär­jes­te­tään museon pää­sy­mak­suun sisäl­ty­vä opas­tus.

Pohjois-Karjalan museo Hilma Carelicum, Koskikatu 5.

pohjoiskarjalanmuseo.fi

Aiheeseen liittyviä uutisia