Joen Yös­sä Nan­na Susi

Nanna Susi kertoo työskentelystään ja teoksistaan alakerran näyttelytilassa

Tai­de­museo Onnis­sa on Joen Yönä per­jan­tai­na 23.8. kel­lo 17 Nan­na Suden tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen. Susi ker­too työs­ken­te­lys­tään ja teok­sis­taan ala­ker­ran näyt­te­ly­ti­las­sa. Tai­de­museo on Joen Yönä avoin­na kel­lo 15–22, ja kaik­kiin näyt­te­lyi­hin on vapaa pää­sy.

Nan­na Suden ja Canal Cheong Jager­roo­sin Blue and Red ‑näyt­te­ly jat­kuu Onnis­sa 27. loka­kuu­ta asti. Elo­kuun opas­tuk­set ovat englan­nik­si kes­ki­viik­ko­na 14.8. ja 28.8. kel­lo 17. Opas­tuk­set sisäl­ty­vät museon pää­sy­mak­suun. Lisää suo­men­kie­li­siä opas­tuk­sia on luvas­sa myö­hem­min syk­syl­lä.

Ker­ran kuus­sa jär­jes­tet­tä­vät ilmai­set museo­lau­an­tait palaa­vat kesä­tauol­ta syys­kuun ensim­mäi­se­nä lau­an­tai­na.

Tai­de­museon näyt­te­ly­vuo­den päät­tää 7. mar­ras­kuu­ta alka­va Rei­jo ja Har­ri Turusen yhteis­näyt­te­ly.

Blue and Red -näyttelyn opastukset:
Keskiviikkona 14.8. ja 28.8. kello 17, opastukset ovat englanniksi. Lisää suomenkielisiä opastuksia myöhemmin syksyllä. Opastukset sisältyvät museon pääsymaksuun.

https://joensuuntaidemuseo.fi

Aiheeseen liittyviä uutisia