Tori talvella

Yli 1 000 vastasi kyselyyn

Jos Kauppatorille rakennetaan, toiveissa kauppahalli

Kaupunki selvitti kyselyllä Kauppatorin käyttötarpeita ja kaupunkilaisten suhtautumista torille rakentamiseen. Vastauksia saatiin lähes 1 100.

Ihmiset tulevat torille viihtymään kesäkahviloihin ja -ravintoloihin sekä markkinoille. Tori on merkittävä läpikulkupaikka ja vanhemmat vastaajat tulevat myös torikaupoille. Nuorille torikauppaa tärkeämpää on ystävien tapaaminen, kansanjuhlat ja yögrillit. Nuoret aikuiset käyttävät Kauppatoria kyselyn mukaan muita ikäryhmiä enemmän.

Sinisen virran ja Keskuspuiston kesäkahviloiden tunnelmaa kiiteltiin

Vastauksissa kiiteltiin Sinisen virran ja Keskuspuiston kesäkahviloiden tunnelmaa ja toivottiin niiden säilymistä jatkossakin. Torin kehittämisen kannalta tulisi miettiä, miten läpikulkijat saadaan pysähtymään ja viihtymään torilla.

Torille toivotaan maltillista rakentamista

Kysyttäessä rakentamisesta vastaajat sallisivat torille maltillisen rakentamisen. Ei yhtään rakentamista tai paljon rakentamista sallivia vastaajia oli molempia 12 prosenttia.

Rakennusten sijaintipaikkana Koskikadun ja Siltakadun puoli olivat tasaväkisiä. Mahdollisen rakentamisen kannalta tämä jättää tilaa suunnittelulle.

Rakennusten sijaintipaikkana Koskikadun ja Siltakadun puoli olivat tasaväkisiä.

Jos torille rakennetaan, sinne pitäisi rakentaa nimenomaan kauppahalli. Tätä mieltä oli 82 prosenttia vastanneista.

Samalla kysyttiin myös keskustakohteiden arvostusta. Kaupungin identiteetin kannalta Kauppatori oli tärkein yksittäinen paikka. Sen lisäksi jokivarren kohteet, Ilosaaren ympäristö, kaupungintalo, Rantakadun puutalot ja kävelykatu, nousivat tärkeiksi kaupunkilaisille. Avoimissa vastauksissa mainittiin useasti myös Pielisjoki.

Kyselyyn vastasi 1 081 joensuulaista ja ulkopaikkakuntalaista. Vastaajista 83 prosenttia oli joensuulaisia. Suurin vastaajaryhmä, 37 prosenttia, oli keskustassa asujat. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kauppatorin kaavamuutoksessa.

Aiheeseen liittyviä uutisia