Vuoden 2021 kaavoituskatsaus ja keskustavisio

Keskustaan kaavoitetaan asuntoja, kulttuuritilaa ja toimistoja

Joensuun keskustaan kaavoitetaan asuntoja, kulttuuritilaa ja toimistoja. Laadittavana on myös keskustan elävyyden kasvuun tähtäävä keskustavisio. Muun muassa kaikkea tätä linjaa ensi vuoden kaavoituskatsaus.

Joensuun keskustan alueella tulevan vuoden merkittävimpiä asemakaavahankkeita ovat Carelicumin kortteli, Rantakatu 31:ssä oleva konservatorion tila/alue ja Suvantokatu 21, jossa toimii nyt K-market.

Kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen musiikki- ja kulttuuritalon sijoittamisesta Carelicumin kortteliin elokuussa 2020. Samalla kaupunginvaltuusto päätti kaupungin hallinnon tilojen keskittämisestä Carelicumin kortteliin. Hankkeella on merkittävä vaikutus keskustan elävyyteen. Asemakaavan laadinta on käynnissä ja kaava valmistunee ensi kesään mennessä.

Konservatorio siirtyy Rantakadulta uusiin tiloihin vuoden 2021 lopussa ja kaupunki tutkii omistamansa koulukiinteistön kehittämismahdollisuuksia. Suvantokatu 21:n hankkeessa taas tutkitaan uuden päivittäistavarakaupan ja asuinkerrostalojen  rakentamista.

Niinivaaralla merkittävin asemakaavahanke on Tikkamäentie 17, jossa tutkitaan kaupungin omistaman entisen Juhanalan koulun kiinteistön täydennysrakentamista ja jatkokäyttömahdollisuuksia.

Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta tämän hetken tärkein asemakaava on Salpakadun jatke. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden rakentaminen Salpakankaankadun ja Voimatien välille. Kaavalla tutkitaan lisäksi nykyisten rautatietasoristeyksien turvallisuuden parantamista tai muuttamista eritasoristeyksiksi.

Kauppatorin asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2020, mutta hyväksymispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Kaava olisi mahdollistanut keskustaa elävöittävän kauppahallin rakentamisen aloittamisen vuonna 2021, mutta rakentaminen viivästyy valituksen vuoksi vähintään vuodella.

Rantakylä–Utran osayleiskaava valmistui keväällä 2020. Rantakylän alueella on käynnissä ja käynnistymässä ensimmäisiä uuden osayleiskaavan mukaisia asemakaavahankkeita. Merkittävimpiä hankkeita ovat Puronsuu ja Rantakylänkadun ympäristö. Puronsuun alueella Pielisjoen läheisyydessä aiotaan tutkia pienkerrostalorakentamisen mahdollistamista ja Rantakylänkadun ympäristössä tutkitaan uusien asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistamista.

Karhunmäen Multimäen alueella on tällä hetkellä hyvä pientalotonttivaranto, mutta tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan laajentamalla Multimäen pientaloaluetta kohti Kulhoa. Lisäksi Utraan osoitettiin Rantakylä–Utran osayleiskaavassa pientaloalueita, jotka asemakaavoitetaan tonteiksi tulevina vuosina.

Enon ja Tuupovaaran, Nivan kylän ja Ohvanan sekä Kiihtelysvaaran alueilla on laadinnassa rantaosayleiskaavoja. Niillä tutkitaan pääasiassa rantarakentamisen mahdollisuuksia.

Joensuun keskustavision laadinta on käynnissä

Joensuussa ollaan huolissaan keskustan elinvoiman ja vetovoiman vähentymisestä. Sen vuoksi Joensuun kaupunki, Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virta ja Business Joensuu ovat käynnistäneet uuden Joensuun keskustavision laatimisen. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla joensuulaiset saadaan tulemaan keskustaan ja viihtymään siellä sekä keinoja, joilla keskustan palvelut saadaan pidettyä hyvällä tasolla.

Keskustavision laadinnan tueksi toteutettiin lokakuun alussa Joensuun asiointikysely. Tammi–helmikuussa järjestetään kävelylabrat keskustan käyttäjäryhmien kanssa ja pidetään työpaja keskustan toimijoiden kanssa. Keskustavisio valmistuu kesällä 2021.

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia merkittäviä kaavahankkeita. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021 kaavoituskatsauksen marraskuussa.Tutustu koko kaavoituskatsaukseen verkossa osoitteessa joensuu.fi/kaavoituskatsaus.

Aiheeseen liittyviä uutisia