Havainnekuva Jukolanportin uudesta päiväkodista

Vuoden 2020 merkittävimmät asemakaavahankkeet

Pääpaino on vanhentuneiden kaavojen uusimisessa ja keskustan täydentämisessä.

Joensuun kaavoituksessa on ensi vuonna pääpaino vanhentuneiden kaavojen uusimisessa. Maaseututaajamien asemakaavojen uudistaminen jatkuu ja keskustaa täydennetään. Tulevan vuoden merkittävimmät asemakaavahankkeet ovat Yliopistokadun kampuksen, Botanian ja Carelicumin korttelin osan kaavamuutokset.

Yliopistokampuksen kaavalla ratkaistaan alueen lisärakentamisen mahdollisuuksia, liikenteen ja pysäköinnin kysymyksiä ja alueen käyttötarkoituksen laajentamista muuhunkin kuin opetukseen. Botanian aluetta on aikomus kehittää luonnontieteen oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Carelicumin kortteliin suunnitellaan täydennysrakentamista.

Kauppahallin ja kesäkahviloiden sijainti ratkaistaan Kauppatorin ja ympäristön kaavamuutoksella. Hasanniemen asemakaavamuutos tulee päätettäväksi talvella 2019–2020.

Jääkärinpuiston–Kirkkopuiston asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on ratkaista muun muassa autoliikenteen kysymyksiä ja virkistysalueiden tulevaa luonnetta, on lykätty tehtäväksi myöhemmin 2020-luvulla.

Kauppahallin ja kesäkahviloiden sijainti ratkaistaan Kauppatorin ja ympäristön kaavamuutoksella.

Rantakylän ja Utran aluetta täydennetään

Rantakylä–Utra-osayleiskaavan avulla ohjataan alueella tehtäviä asemakaavamuutoksia ja liikenneratkaisuja. Kaavan tavoitteina on asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentaminen.

Rantakylän ja Utran väkiluku pyritään saamaan pysyvälle, maltilliselle kasvu-uralle. Alueesta halutaan hyvä asumisen vaihtoehto niille, jotka eivät halua asua aivan keskustassa, mutta arvostavat hyviä palveluita, lyhyitä ajomatkoja ja toimivia joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteyksiä.

Osayleiskaava tulee päätettäväksi alkuvuodesta 2020. Tulevan vuoden aikana käynnistetään ensimmäisiä uuden osayleiskaavan mukaisia asemakaavahankkeita, ainakin entisen Rantakylän koulun korttelissa ja lähiympäristössä.

Rantakylä–Utrasta halutaan hyvä asumisen vaihtoehto niille, jotka eivät halua asua aivan keskustassa.

Maaseututaajamien asemakaavojen uudistaminen jatkuu

Viimeisten kuntaliitosten jälkeen laadittiin ohjelma maaseututaajamien asemakaavojen uudistamiseksi. Vanhentuneet ja sisällöltään puutteelliset asemakaavat työstetään ajan tasalle.

Enon, Hammaslahden ja Heinävaaran asemakaavat on jo uudistettu. Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Uimaharjun kaavojen uudistaminen on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on saada nämä kaavatyöt päätökseen vuonna 2020.

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia merkittäviä kaavahankkeita. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 kaavoituskatsauksen marraskuussa.

Tutustu koko kaavoituskatsaukseen verkossa osoitteessa  joensuu.fi/kaavoituskatsaus tai paperilla osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu sekä maaseutualueiden palvelupisteissä.

Aiheeseen liittyviä uutisia