Ter­ve­tu­loa takai­sin kan­sa­lais­opis­ton har­ras­tei­siin

Syk­sy tuo tul­les­saan paluun kai­vat­tui­hin har­ras­tuk­siin. Kurs­sit muo­dos­ta­vat monel­le tär­keän arki­ru­tii­nin, jos­sa vaih­tu­vat opin ja tai­to­jen lisäk­si kuu­lu­mi­set, ja jos­sa koe­taan tär­ke­ää yhtei­söl­li­syyt­tä ja yhteen­kuu­lu­vuut­ta. Oli­pa into­hi­mon koh­tee­na luo­vuus, lii­kun­ta tai aivo­työs­ken­te­ly, mie­lui­sa har­ras­tus lisää hyvin­voin­tia ja antaa arvo­kas­ta sisäl­töä arkeen. Uusia kurs­si­tut­ta­vuuk­sia on mah­dol­lis­ta kokeil­la mak­sut­ta Opis­tos­tar­tis­sa, joka jär­jes­te­tään tors­tai­na 24. elo­kuu­ta kel­lo 17–19…

Syk­sy tuo tul­les­saan paluun kai­vat­tui­hin har­ras­tuk­siin. Kurs­sit muo­dos­ta­vat monel­le tär­keän arki­ru­tii­nin, jos­sa vaih­tu­vat opin ja tai­to­jen lisäk­si kuu­lu­mi­set, ja jos­sa koe­taan tär­ke­ää yhtei­söl­li­syyt­tä ja yhteen­kuu­lu­vuut­ta.

Oli­pa into­hi­mon koh­tee­na luo­vuus, lii­kun­ta tai aivo­työs­ken­te­ly, mie­lui­sa har­ras­tus lisää hyvin­voin­tia ja antaa arvo­kas­ta sisäl­töä arkeen.

Uusia kurs­si­tut­ta­vuuk­sia on mah­dol­lis­ta kokeil­la mak­sut­ta Opis­tos­tar­tis­sa, joka jär­jes­te­tään tors­tai­na 24. elo­kuu­ta kel­lo 17–19 koko opis­ton toi­min­ta-alu­eel­la. Opis­tos­tart­ti käyn­nis­tää luku­vuo­den iloi­sis­sa mer­keis­sä, kun pää­sem­me yhdes­sä toi­vot­ta­maan kaik­ki ter­ve­tul­leik­si takai­sin har­ras­tus­ten pariin.

Kan­sa­lais­opis­to nou­dat­taa kai­kes­sa toi­min­nas­saan voi­mas­sa ole­via ter­veys­tur­val­li­suus­oh­jei­ta, joi­ta seu­ra­taan päi­vit­täin ja rea­goi­daan tar­peen mukaan.

Ilmoittautuminen on alkanut verkossa opistopalvelut.fi/joensuu ja puhelimitse p. 013 337 5929.

Syksyn opas on ilmestynyt ja se on jaettu koteihin kansalaisopiston toiminta-alueella. Joensuun kantakaupungissa oppaan voi noutaa 1. syyskuuta saakka Vaara-kirjastoista sekä kauppakeskuksista.

Aiheeseen liittyviä uutisia