Puiston havainnekuva. Puistoa reunustaa joki, jonka varrella on laituri ja kulkee pieni polku. Puistossa kasvaa nurmikkoa, kukkia ja puita. Kuvan etualalla lahopuu. Puistosssa näkyy ihmisiä viettämässä aikaa ja ulkoilemassa.

Kukkilinnunpuisto vaalii monimuotoista kaupunkiluontoa

Perhosniittyjä, perennoja ja lahopuita

Joensuun keskusta-alueelle on suunnitteilla uusi puistokokonaisuus. Puistosta halutaan matalan kynnyksen ajanviettopaikka eri ikäisille kaupunkilaisille ja matkailijoille. Sinne rakennetaan muun muassa uusia niittyä ja esteettömät näköalatasanteet.

Nykyisen Koivuniemenpuiston alueelle on suunniteltu 8,5 hehtaarin puistoalue, joka on saanut hankkeen edetessä nimen Kukkilinnunpuisto. Nimi on juontanut juurensa karjalaisesta myyttisestä linnusta, jota pidetään valon, rakkauden ja onnen symbolina.

Tärkeää virkistys ja luonnon monimuotoisuus

Puistoa suunnitellessa tärkeää on ollut lisätä virkistysmahdollisuuksia ja edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Alueelle on suunnitteilla istuskelun ja oleskelun paikkoja, kuten kaksi esteetöntä näköalatasannetta ja puistopenkkejä.

Koivuniemenpuiston rannassa kulkeva kapea polku kunnostetaan helppokulkuisemmaksi ja jokiveden kuluttamaa pengertä vahvistetaan.

Puistoon on tulossa erityyppisiä niittyjä kasvuoloista riippuen. Niittyjen lisäksi luonnon monimuotoisuutta lisätään maalahopuilla.

Puistoon uusia niittyjä – ja pörriäisille lahopuita

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen tässä puistossa tarkoittaa muun muassa kaupungin ensimmäisten uusniittyjen rakentamista.

– Koivuniemenpuistossa on nykyään paljon nurmialuetta, mutta kukkivia kasveja ja eri lajeja on vain vähän. Rakennettavat uusniityt edistävät erityisesti pölyttäjien elinoloja, kertoo kaupungin puistosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Puistoon on tulossa erityyppisiä niittyjä kasvuoloista riippuen. Kulkureittien varsille tulee matalampia niittykasveja, muun muassa ahomansikkaa, piharatamoa ja valkoapilaa. Matalia niittyjä reunustavat korkeammat perhosniityt, jossa on paljon kukkivia perennoja ja luonnonkasveja, kuten varjoliljoja, peurankelloja ja palavarakkautta.

Puistoon tulevat niittykasvit eivät ole heti ensimmäisenä vuonna loistossaan, joten alueelle istutetaan myös yksivuotisia kukkivia kasveja, kuten hunajakukkia ja ruiskaunokkia.

Niittyjen lisäksi luonnon monimuotoisuutta lisätään maalahopuilla. Lahopuut toimivat lukuisien eliöiden, kuten kääpien, sienten ja hyönteisten elinympäristönä.

Ensimmäisen osan rakentaminen alkaa tänä kesänä

Kukkilinnunpuisto on jaettu neljään osa-alueeseen, joista ensimmäisen rakentaminen on tarkoitus käynnistyä tänä kesänä. Ensimmäinen alue on kooltaan kaksi hehtaaria ja se on nykyisen pyörätien ja rannan välissä. Itse Kukkilintu näkyy muun muassa pyöräteiden varsille rakennettavissa nelimetrisissä porttikaarissa.

Puisto rakennetaan alueelle jatkamaan vuonna 2014 käynnistettyä symmetrisen kaupungin visiota.

Lue lisää Kukkilinnunpuistosta:
joensuu.fi/kukkilinnunpuisto

Aiheeseen liittyviä uutisia