Sami Laakkonen

Idän houkuttelevin – Joensuun uusi strategia

Kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymä strategia osoittaa Joensuun kaupungin tavoitellun kehityssuunnan vuoteen 2025. Joensuun kokoisen kunnan tehtävät ja vastuut ovat konserniyhtiöineen niin laaja-alaisia, että toteutus täsmentyy tarkemmin kaupungin talousarvioissa, omistajaohjauksessa, yksityiskohtaisemmissa kehitysohjelmissa ja hanketoiminnassa. Monet tavoitteet edellyttävät yhteistyötä elinkeinoelämän, järjestöjen, valtion ja muiden kumppanien kanssa. Tarvitaan aktiivista edunajamista ja vaikuttamista verkostoissa. Joensuun toiminta-ajatuksena on olla Idän houkuttelevin…

Kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymä strategia osoittaa Joensuun kaupungin tavoitellun kehityssuunnan vuoteen 2025. Joensuun kokoisen kunnan tehtävät ja vastuut ovat konserniyhtiöineen niin laaja-alaisia, että toteutus täsmentyy tarkemmin kaupungin talousarvioissa, omistajaohjauksessa, yksityiskohtaisemmissa kehitysohjelmissa ja hanketoiminnassa. Monet tavoitteet edellyttävät yhteistyötä elinkeinoelämän, järjestöjen, valtion ja muiden kumppanien kanssa. Tarvitaan aktiivista edunajamista ja vaikuttamista verkostoissa.

Joensuun toiminta-ajatuksena on olla Idän houkuttelevin ja mahdollistaa unelmat kasvukaupungissa. Olemme olemassa joensuulaisia ihmisiä ja yhteisöjä varten, joten kaiken tekemisemme perusta on asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja onnelliset joensuulaiset. Arvojemme mukaisesti toimimme yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.

Kuntien välinen kilpailu työvoimasta, opiskelijoista ja yrityksistä tulee edelleen kovenemaan. Joensuun onkin oltava kaikin tavoin vetovoimainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkiimme rakennetaan ja investoidaan, mikä on perusedellytys väkiluvun pitämiseksi kasvu-uralla kohti 80 000 asukasta. Asuntoja ja tontteja on oltava tarjolla erilaisiin tarpeisiin.

Kaupunkiympäristöltä vaaditaan viihtyisyyttä, turvallisuutta ja helppoa pääsyä luontoon. Joensuun järjestämien palvelujen, kuten perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen, tulee olla laadukasta. Elinvoiman kannalta kaupungin tulee omassa roolissaan huolehtia siitä, että yritysten toimintaympäristö on kilpailukykyinen. Työvoimapula ei saa muodostua kasvun esteeksi ja liikenneyhteyksien on oltava toimivat.

Valtuustokauden aikana kohtaamme varmuudella kaksi suurta tehtäväkentän muutosta. Ensinnäkin sote-uudistuksen mukaiset hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 2023 alussa. Joensuulaisten kannalta on tärkeää, että hyvinvointialueen tuottama palvelu on laadukasta ja viiveettä saatavilla.

Toinen suuri muutos on kaupungin kasvava vastuu työllisyyden edistämisessä. On välttämätöntä nostaa työllisyysastetta. Lisäksi nykyhetken ikärakenne ja ennustettu väestökehitys edellyttävät opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa. Opiskelijakaupunki Joensuun veto- ja pitovoiman kehittämiseksi aloitamme toimenpideohjelman laatimisen heti vuoden vaihduttua.

Idän houkuttelevin -strategia on kokonaisuudessaan tutustuttavissa Joensuun kaupungin verkkosivuilla. Alkuvuodesta julkaisemme tyylikkäämmän kuvitetun version. Tarkoitus on muutoinkin kehittää sisältöä siten, että verkkoon tuodaan mielenkiintoisia nostoja Joensuun vahvuuksista, tavoitteista ja tilastoista. Kehitystoiveita otamme mielellämme vastaan.

Toiminta-ajatuksena on olla Idän houkuttelevin ja mahdollistaa unelmat kasvukaupungissa.

Aiheeseen liittyviä uutisia