Viisi päiväkodin työntekijää poseeraa leikkipuistossa

Lumiukkoja lasten tukena

Joensuussa on käytössä uniikki malli lasten tukemiseen.

Joensuulaispäiväkodeissa on töissä viisi lumiukkoa tai lumikkia lasten ylimääräisenä tukena. He ovat läsnä lasten arjessa tarjoten mielekästä tekemistä ja aikuisen läsnäoloa päivän eri toiminnoissa niille lapsille, joiden kasvua ja kehitystä varhaislapsuudessa on tarpeen tukea.  Joensuun satsaus on ainutlaatuinen koko Suomessa.

Joensuun satsaus on ainutlaatuinen koko Suomessa.

Moni on kuullut Icehearts-toiminnasta, jossa joukkueurheilun avulla on saatu kouluikäisille lapsille arkeen turvallisia aikuisia ja vahvistusta ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoihin. Joukkuekaverit voivat olla lapsen ensimmäinen ihan oma viiteryhmä, joka auttaa lapsen kasvussa ja itsetunnon kehittymisessä.

Tarvetta lisätuelle ja henkilökohtaisille aikuisille on kuitenkin jo paljon ennen alakoulua. Siksi Joensuussa haluttiin soveltaa IceHearts-toimintaa vielä pienempien lasten tueksi. Nyt meillä toimii viisi lumiukoksi – tai lumikiksi – nimettyä aikuista kolmessa päiväkodissa antaen aikaansa ja tukeaan etenkin niille lapsille, jotka eivät muuten välttämättä jaksa joukon mukana koko päivää.

– Lasten ja perheiden arki on muuttunut, eivätkä vanhat keinot enää välttämättä tepsi. Tämä on täysin uudenlainen menetelmä, jolla pystytään kokonaisvaltaisesti auttamaan tukea tarvitsevia lapsia, kertoo palvelupäällikkö Katja Pussinen Joensuun kaupungin hyvinvointipalveluista.

– Lumiukkotoiminta on tukena kunnan peruspalveluille ja tarjoaa vaihtoehtoisen, tutkitusti toimivan mallin tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria, Pussinen jatkaa.

Valintakriteereitä lumiukkotoimintaan voivat olla muun muassa käyttäytymisen ongelmat päiväkodissa ja kotona, pulmat sosiaalisissa taidoissa tai vaikkapa vanhempien ja perheen jaksaminen.

Lumiukkotoiminnan avulla lapsen on tarkoitus esimerkiksi oppia lisää tunnetaitoja ja saada luotua positiivista minäkuvaa. Hän voi tarvita vaikkapa lisää harjoitusta pettymysten sietämisessä tai toisten huomioon ottamisessa.

Tavoitteena on näin myös kaverisuhteiden paraneminen ja koko päiväkotiryhmän dynamiikan tukeminen. Toiminta on pitkäkestoista ja sitä tehdään moniammatillisesti yhdessä perhettä kuunnellen ja myös heidän toiveensa huomioiden.

Lapset ovat saaneet sanoja tunteidensa käsittelyyn eikä nyrkki enää heilahda niin helposti.

Sanoja tunteiden käsittelyyn

Lumiukkotoiminta alkoi Noljakan alueen päiväkodeissa vuoden 2018 lopulla. Aluksi työt aloitti kaksi kasvattajaa, Henri Pursiainen ja Mika Niiranen. Molemmat ovat aiemmin työskennelleet Noljakan alueen eri päiväkodeissa.

– Olimme jo pitkään olleet kiinnostuneita haastavasti käyttäytyvien lasten tukemisesta, ja kun tällainen tilaisuus tuli eteen, niin olihan siihen tartuttava, he kertovat.

Lumiukkojen työssä keskitytään etenkin tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen. Lapset ovat hyötyneet siitä, että paikalla on päiväkodin henkilökunnan lisäksi useampi luotettava aikuinen, jolla on aikaa ja mahdollisuuksia keskustella rauhassa lapsen kanssa. Tulokset alkoivat näkyä pian.

– Aggressiivinen käyttäytyminen on vähentynyt. Lapset ovat saaneet sanoja tunteidensa käsittelyyn eikä nyrkki enää heilahda niin helposti, kertoo Pursiainen.

Noljakan kokemukset olivat niin hyviä, että kolmas Lumiukko aloitti työt Niinivaaran vuoropäiväkodissa ja sen jälkeen vielä kaksi Rantakylän alueella.

– Yhdellä lumiukolla on maksimissaan viisi lasta eli nyt toiminnan piirissä on noin 25 lasta. Toki kun lumiukko on mukana ryhmässä, hän on mukana kaikkien ryhmässä olevien lasten tukemisessa, kertoo Katja Pussinen toiminnan laajuudesta.

Lumiukkoilu jatkuu Icehearts-joukkueessa

Ensi syksynä Noljakan toinen lumiukko Henri Pursiainen alkaa vetää Joensuun ensimmäistä IceHearts-joukkuetta Noljakan lapsille. Näin sama turvallinen lumiukko on lasten elämässä päiväkotimaailman vaihtuessa kouluun.

Esikoulussa ja koulussa kasvattaja toimii yhteistyössä opettajan kanssa. Koulupäivän jälkeen toimintaan mukaan valitut lapset osallistuvat ohjattuun liikunnalliseen iltapäivätoimintaan saman kasvattajan kanssa. IceHearts-joukkue valitsee lajinsa itse, ja harrastus on perheille maksuton.

Tärkeää IceHearts-toiminnassa on nimenomaan pysyvyys: sama, turvallinen aikuinen kulkee lasten rinnalla 12 vuoden ajan.

Mitä varhaisemmin lapsi saa konkreettista arjen tukea juuri niissä pienissäkin asioissa, sen parempi.

Joensuu mallikunta lasten varhaisessa tukemisessa

Meillä Joensuussa on tehty se, mihin Iceheartsin väki on yrittänyt kannustaa kuntia jo vuosia: otettu Iceheartsia vastaava varhaisen tuen toiminta osaksi jo 5-vuotiaille lapsille. IceHearts-toimintaa on kouluissa eri puolilla Suomea, mutta pienempien lasten lumiukkotoimintaa ainoastaan Joensuussa.

– Monesti ensimmäisen luokan alku voi olla lapsen näkökulmasta aika kaoottinen. Jos lapsella on koulussa silloin tukena turvallinen aikuinen, joka on hänelle tuttu jo päiväkotivuosilta, uudenlaisen arjen aloitus voi sujua huomattavasti paremmin, sanoo palvelupäällikkö Katja Pussinen.

Mitä varhaisemmin lapsi saa konkreettista arjen tukea juuri niissä pienissäkin asioissa, joissa hän tarvitsee, sen parempi.

– Se mitä tavoitellaan, on ettei yksikään lapsi ehtisi saada mitään hankalan lapsen leimaa, joka sitten saattaa seurata lasta läpi kouluajan. On tärkeää päästä tukemaan lasta aivan konkreettisesti, yksilöllisesti arjessa, kuten lumiukkotoiminnalla pääsee tekemään, sanoo Iceheartsin järjestöpäällikkö Erika Turunen.

– Se, että lapsia tuetaan näin konkreettisesti jo paljon kouluaikaa aiemmin, on se mistä mekin olemme Iceheartsissa unelmoineet. Joensuun-mallista puhutaan nyt koulutuksissa ja seminaareissa ja toivottavasti muutkin kunnat ottavat Joensuusta oppia, Turunen toivoo.

Aiheeseen liittyviä uutisia