Ihmisiä markkinoiden aikaan kävelykadulla.

Joensuun keskusta uuteen nousuun yhteistyöllä

Joensuulle on laadittu keskustavisio

Keskusta on kaupungin kasvot, siellä vierailevat kaikki joensuulaiset ja maakunnan asukkaat sekä matkailijat. Jokaisen kaupungin keskusta kertoo tarinansa kaupungista. Meidän keskustallemme on siksi luotu yhdessä visio tulevasta.

Keskustan vetovoimaa voitaisiin edistää muun muassa parantamalla palveluntarjontaa, elävyyttä, viihtyisyyttä ja liikkumista sekä kehittämällä kaupunkirakennetta

Joensuun kaupunki käynnisti keskustavision laadinnan keskustan kehittämiseksi yhteistyössä kaupunkikeskustayhdistys Virran ja Business Joensuun kanssa viime kesänä.

Tavoitteena oli löytää keinoja ydinkeskustan vetovoiman lisäämiseksi, rakennuskannan kehittämiseksi ja vuoropuhelun monipuolistamiseksi. Mukaan kutsuttiin laajasti keskustan eri toimijoita ja käyttäjiä.

Syksyllä toteutettiin asukaskysely keskustassa asioinnista, korkeakouluopiskelijoille taas keskustan julkisia tiloja analysoiva kävelylabra ja keskustan yrittäjille verkkotyöpaja. Lisäksi selvitettiin kaupan nykytilannetta.

– Ehdotuksia keskustan kehittämistoimenpiteiksi syntyi paljon. Ne otetaan huomioon tulevan valtuustokauden strategian laadinnassa. Potentiaalisimmat toimenpiteet käsitellään heti valtuustokauden alettua syksyllä 2021, kertoo kaupungin vs. kaavoitus­päällikkö Juha Pasma.

Visiotyö poiki paljon konkreettisia ehdotuksia

Vision laadinnassa todettiin, että keskustan vetovoimaa voitaisiin edistää muun muassa parantamalla palveluntarjontaa, elävyyttä, viihtyisyyttä ja liikkumista sekä uudistamalla ja kehittämällä kaupunkirakennetta.

Näiden lisäksi tarvitaan toki myös markkinointia ja yhteistyötä. Varsinaisia kehittämistoimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi kaupungintalon ja rantapuiston kehittäminen oleskelun ja viihtymisen ehdoilla kulttuuriarvot huomioiden ja jo käynnissäkin oleva Carelicumin korttelin uudistaminen hybridikorttelina kaikkia keskustatoimintoja ajatellen.

Lisäksi toimenpiteiksi listattiin uusi kauppahalli, Citymarketin korttelin uudistaminen ja palvelutarjonnan kehittäminen sekä keskustan toimijoiden yhteistyön ja asukastoiminnan lisääminen.

Liikkumisen olosuhteita voitaisiin myös parantaa monella keinolla: pysäköinnin opastusta voisi parantaa, liikennekulttuuria kehittää tiedotuksella ja yhteistyöllä sekä kortteleiden välisiä ja sisäisiä jalankulkuyhteyksiä voisi kehittää.

Tiedossa tarmokasta yhteistyötä

Kaavoituspäällikkö kiittää kaikkia työpajoihin ja visiointiin osallistuneita. Hän toteaa vielä suunnitelmien toteuttamisen edellyttävän jatkossakin kaikkien keskustassa toimivien osapuolten tarmokasta yhteistyötä.

– Yhdessä tehden keskusta saadaan uuteen nousuun. Joensuun kaupunki ja keskustayhdistys Virta pyrkivät tahoillaan koordinoimaan yhteistyötä, mutta yrittäjillä, kiinteistönomistajilla ja asukasyhteisölläkin on tehtävää, sanoo Pasma.

Tutustu Joensuun keskustavisioon ja sen taustatyöhön osoitteessa
joensuu.fi/keskustan-kehittaminen

Aiheeseen liittyviä uutisia