Fotoniikan laitteita pöydällä

Joensuu mukana ratkaisemassa Euroopan siruongelmaa

Sirujen kotimaista tuotantoa halutaan lisätä

Joensuu osallistuu Euroopan siruohjelmaan, jolla ratkotaan Euroopan sirujen saatavuuteen liittyviä haasteita. Yhdessä Espoon ja Tampereen kanssa muodostetaan Siruja Suomesta -kokonaisuus.

Siruja Suomesta -aloitteen tarkoituksena on vahvistaa Euroopan mikrosirujen omavaraisuutta ja teknologista turvallisuutta. Mikrosirut ovat merkittävä osa nykypäivän arkea, ja niiden sovellusmahdollisuudet ovat laajat.

Tällä hetkellä suurin osa mikrosiruista tuodaan Kiinasta ja Taiwanista. Siruomavaraisuus edustaa paitsi riippumattomuutta, myös korkean teknologian osaamista, uusia innovaatioita, liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Joensuun mikro- ja nanofotoniikan valmistus on kriittinen teknologia tulevaisuuden siruissa. Mikro- ja nanofotoniikan tutkimusta on Joensuussa tehty vuodesta 1996, ja kaupunki on kasvanut johtavaksi modernin optiikan osaamiskeskukseksi.

Kansallisen siruohjelman myötä Itä-Suomen yliopiston kampukselle on suunnitteilla uudisrakennus, johon tulevat uudet puhdastilat sekä pilottilinjasto. Siruohjelma tulee luomaan Joensuuhun uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Joensuussa on kyvykkyys kehittää, valmistaa ja kaupallistaa erikoissarjoina optisia piirilevyjä. Toisissa pilottilinjoissa Tampereella ja Espoossa voidaan integroida puolijohteet ja optoelektroniikan komponentit osaksi piirilevyjä.

Valoshow Joensuun Ilosaaressa
Joensuu on yksi Euroopan fotoniikan kärkikaupungeista. Osaaminen perustuu muun muassa tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan vahvaan yhteistyöhön.

Tukena tutkimus ja koulutus

Joensuussa fotoniikan tutkimuksen, koulutuksen ja teollisuuden yhteistyö on vahvaa, mikä mahdollistaa ketterästi uudet tuotekehitysprojektit. Joensuulla on myös vetovastuu fotoniikan kansallisen yhteistyön vahvistamisesta. Siruja Suomesta tulee omalta osaltaan vahvistamaan tätä yhteistyötä, kun sirut valmistuvat eri kaupunkien erityisosaamisen yhteistuloksena.

– Sirukehityksessä tarvitaan nano- ja mikro-optiikan osaamista. Mikroelektroniikan tiedonsiirtokyvyssä ja fyysisessä koossa tulevat rajat vastaan, Itä-Suomen yliopiston fotoniikan tutkimuskeskuksen kehityspäällikkö Juha Purmonen muistuttaa. 

– Itä-Suomen yliopisto on myös ainoa puhtaasti fotoniikan diplomi-insinöörikoulutusta tarjoava korkeakoulu Suomessa. Fotoniikan alan yritykset tarvitsevat tulevaisuudessa työntekijöitä, sekä tutkimuksellinen yhteistyö uusia tutkijoita, Itä-Suomen yliopiston fotoniikan tutkimuskeskuksen johtaja, professori Jyrki Saarinen toteaa.

Sirualoite on jo esitelty laajasti Suomessa ja Euroopassa.

– Olisi ensiarvoisen tärkeää, että Joensuun pilottilinja pääsee mukaan kansalliseen ja Euroopan Chips Act -pilottilinjaohjelmaan, sillä meillä on kaikki tarvittavat edellytykset menestyksekkääseen osallistumiseen, Purmonen ja Saarinen sanovat.

Aiheeseen liittyviä uutisia