Joen­suu aut­taa yri­tyk­siä ke­hit­tä­mään vä­hä­hii­lis­tä lii­ke­toi­min­taa

Yritysten tukitarpeita kartoitetaan kyselyllä

Joensuun kaupungilla helmikuussa alkanut Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke tarjoaa seuraavien parin vuoden ajan tukea Joensuun seudun yrityksille niiden liiketoiminnan kehittämiseen vähähiilisemmäksi.

Tavoitteena on vahvistaa Joensuun seudun yritysten tietoisuutta ja ymmärrystä toimiensa kasvihuonekaasupäästöistä ja mahdollisuudesta vähentää niitä sekä auttaa yrityksiä kehittämään uusia vähähiilisempiä tuotteita ja palveluita.

On arvioitu, että keskimäärin 45 prosenttia kuntien alueellisista päästöistä syntyy yrityksissä ja palvelutuotannossa.

– On arvioitu, että keskimäärin 45 prosenttia kuntien alueellisista päästöistä syntyy yrityksissä ja palvelutuotannossa. Hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen saavuttamiseksi ja globaaliin ilmastohaasteeseen vastaamiseksi on keskeistä, että yrityksillä on tietoa ja työkaluja toimintansa kehittämiseksi vähäpäästöisemmäksi, sanoo ilmastoasiantuntija Pinja Leino Joensuun kaupungilta.

Yrityksille ilmastotyö on yhä keskeisempää myös muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumiseksi ja kilpailussa pärjäämiseksi.

– Haluamme hankkeen kautta myös tuoda eri toimijoita yhteen kehittämään ja kokeilemaan uudenlaisia vähähiilisiä ratkaisuja, Leino sanoo.

Yritysten tarpeiden kartoittamiseksi Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke kutsuu Joensuun seudun yritykset vastaamaan lyhyeen kyselyyn yritysten ilmastotyöstä. Tarkoituksena on kartoittaa ilmastotyön nykytilaa Joensuun alueen yrityksissä ja auttaa suunnittelemaan hankkeen toimenpiteitä mahdollisimman hyvin yrityksiä palveleviksi.

Kyselyyn voi vastata yrityksen koosta, toimialasta tai ilmastotyön vaiheesta riippumatta.

Vastaa kyselyyn: https://link.webropol.com/s/ilmastokaupunkijoensuu

Aiheeseen liittyviä uutisia