Kaupunki alkaa ylläpitää ja rakentaa ulkovalaistusta  ja liikennevaloja uudenlaisella allianssimallilla. Palveluntuottajana aloitti vuoden alusta Eltel Networks Oy. Tällainen allianssikumppanuus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Allianssikumppanuuteen sisältyy muun muassa Eltelin antama lupaus asiakastyytyväisyyden paranemisesta. Jos tyytyväisyys paranee lupausta enemmän, palveluntuottaja saa bonusta. Jos taas tyytyväisyys jää luvatusta, he maksavat kaupungille sanktioita. Tämä lisäksi urakassa on muitakin mittareita, joista tärkein on energiansäästö.

Uuden järjestelyn pohjaksi kaupunkilaisilta kysyttiin palautetta ulkovalaistuksesta vuoden lopussa. Vastauksia tuli yli tuhat ja valaistuksen nykytasoon oltiin hyvin tyytyväisiä. Jatkossa kysely tehdään vuosittain, millä saadaan selville tyytyväisyyden kehittyminen.