Virallinen uimakausi kestää kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun. Tuona aikana yleisten uimarantojen vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti. EU-rannoiksi nimetyillä rannoilla, joilla käy yli 100 ihmistä päivässä, otetaan näyte myös kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua.

Terveystarkastaja Markku Miettinen tarvitsee kahluuhousut, koska näyte otetaan metrin syvyydestä.
Myös veden lämpötila mitataan. Mittauspäivänä 2.6. Enon Louhiojan vesi oli 19,9-asteista.
Vesinäyte kahmaistaan metrin syvyydestä.
Vesinäytteet kuljetetaan laboratorioon kylmälaukussa.
Tiedot vedenlaadusta tulevat uimarannan ilmoitustaululle.

Vesinäytteistä tutkitaan bakteeripitoisuudet laboratoriossa. Valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään muun muassa veden väriin ja mahdollisiin sinileväesiintymiin.

Käynneillä tarkastetaan myös uimarannan pukukoppien, vessojen ja pelastusvälineiden kunto sekä silmäillään rannan siisteys. Seurantatulokset julkaistaan uimarantojen ilmoitustauluilla ja kaupungin nettisivuilla kunkin rannan tietojen yhteydessä.

Vaikka uimarannan ylläpitäjä tarkistaa ja hoitaa uimarantaa kesän aikana säännöllisesti, rannan käyttäjät vaikuttavat paljon rannan siisteyteen ja turvallisuuteen.

Uimarantojen testaustulokset:
www.joensuu.fi/uimarannat