Nyt on aika ylittää kynnys. Ai mikä kynnys? Jalkakäytävän ja ajoradan välinen tietysti. Turvallisuus on tunne, joten totuttelun myötä ajo autojen kanssa samalla radalla alkaa tuntua luontevalta. Liikennesääntöjen mukaan vain alle 12-vuotiaat saavat ajaa jalkakäytävillä. Liikennemerkkiin on merkitty, mikäli kysymyksessä on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Muussa tapauksessa tulee pyöräilijöiden ajaa ajokaistan oikeaa reunaa.

Sen sijaan kävelykadulla saa ajaa polkupyörällä, kunhan ottaa jalankulkijat huomioon ja sovittaa vauhdin heidän tahtiinsa.

Liikenneturva ja Joensuun liikenneturvallisuusryhmä tarkkailivat pyöräilijöiden käyttäytymistä kahdessa paikassa yhteensä kahden tunnin ajan. Tarkkailu tehtiin Suvantokadun ja Rantakadun sekä Torikadun ja Niskakadun kulmauksissa. Laskuista pyrittiin jättämään pois alle 12-vuotiaat.

Kahden tunnin aikana tarkkailupaikoilla havaittiin 305 pyöräilijää, joista jalkakäytävillä pyöräili 190 ja ajoradalla 86. Sen sijaan 29 ihmistä talutti pyörää jalkakäytävällä.

Tulos on huolestuttava, sillä yli puolet pyöräilijöistä ajoi jalkakäytävillä.

Lisää tunnetta

Pyöräilijä voi tuntea turvattomuutta pimeän aikaan, kun ajoratakin voi olla märkä. Vastaavasti jalankulkija voi kokea olonsa turvattomaksi, jos ohi suhahtelee pyöräilijöitä. Jalankulkijan vauhti on huomattavasti hitaampi kuin pyöräilijän.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden kesken sattuneiden onnettomuuksien todellista määrää ei tiedetä. Kaikista yhteentörmäyksistä ei nimittäin tehdä ilmoitusta.

Turvallisuuden tunnetta voi lisätä, kun pitää kaikki aistit avoinna. Esimerkiksi kuulokkeet korvissa liikkuminen sulkee yhden aistin pois. Turvallisuutta saa lisättyä hetkeen, kun on ympäristössään läsnä. Vaaratilanteita voi välttää esimerkiksi siten, että näyttää käsimerkillä kanssaliikkujille, minne on menossa.